Publicaties en jaarverslagen

Publicaties en jaarverslagen

KOEN

In december 2014 is KOEN de eerste keer uitgekomen. Met de KOEN bieden wij onze lezers een kijkje in onze keuken. KOEN gaat naar onze eigen medewerkers, gemeenten en andere belangrijke partners. Verder kan iedereen die hierin interesse heeft zich kosteloos abonneren. Klik hier om de uitgaves van KOEN te bekijken.

Jaarverslag JbGld

Jeugdbescherming Gelderland verantwoordt haar beleid naar de overheid, ketenpartners, cliënten en eigen medewerkers jaarlijks door middel van een verslag. Wij lichten in dit jaarverslag onze keuzes toe, publiceren kengetallen en cijfers over het afgelopen jaar en maken onze plannen voor het nieuwe jaar bekend.
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag 2016

Overige Publicaties

Verkennend onderzoek naar de werkzame elementen van de Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland.
Versterk wat goed gaat

Wat zijn onze ervaringen van JbGld als we goede en passende zorg voor jeugdigen en hun gezin willen inzetten?
De belangrijkste constateringen in het eerste half jaar van 2017 worden hier beschreven.
Wachten en zoeken bij de jeugdhulpaanbieders

Inkoopvoorwaarden JbGld

Algemene inkoopvoorwaarden