Publicaties en jaarverslagen

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Publicaties en jaarverslagen

Jaarverslag JbGld

Jeugdbescherming Gelderland verantwoordt haar beleid naar de overheid, ketenpartners, cliënten en eigen medewerkers jaarlijks door middel van een verslag. Wij lichten in dit jaarverslag onze keuzes toe, publiceren kengetallen en cijfers over het afgelopen jaar en maken onze plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Jaarrekening en jaarverslag 2023
Jaarrekening en bestuursverslag 2022

Declaratieregeling Raad van Bestuur

Declaratieregeling RvB
Declaraties 2023

Toezichtsvisie Raad van Toezicht JbGld

Toezichtsvisie 2022-2023

Overige Publicaties

Verkennend onderzoek naar de werkzame elementen van de Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland.
Versterk wat goed gaat

Inkoopvoorwaarden JbGld

Algemene inkoopvoorwaarden