Publicaties en jaarverslagen

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Publicaties en jaarverslagen

KOEN

In december 2014 is KOEN de eerste keer uitgekomen. Met de KOEN bieden wij onze lezers een kijkje in onze keuken. KOEN gaat naar onze eigen medewerkers, gemeenten en andere belangrijke partners. Verder kan iedereen die hierin interesse heeft zich kosteloos abonneren. Klik hier om de uitgaves van KOEN te bekijken.

Jaarverslag JbGld

Jeugdbescherming Gelderland verantwoordt haar beleid naar de overheid, ketenpartners, cliënten en eigen medewerkers jaarlijks door middel van een verslag. Wij lichten in dit jaarverslag onze keuzes toe, publiceren kengetallen en cijfers over het afgelopen jaar en maken onze plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Jaarrekening en bestuursverslag 2021
Jaarbeeld 2021

Declaratieregeling Raad van Bestuur

Declaratieregeling RvB

Toezichtsvisie Raad van Toezicht JbGld

Toezichtsvisie 2022-2023

Overige Publicaties

Verkennend onderzoek naar de werkzame elementen van de Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland.
Versterk wat goed gaat

Inkoopvoorwaarden JbGld

Algemene inkoopvoorwaarden