Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Wat verwachten wij van u?

Als u en uw kind hulp krijgen van Jeugdbescherming Gelderland, willen wij zo goed mogelijk met u samenwerken. Wij willen niet over uw kind beslissen, maar steeds samen met u en uw kind bekijken wat de beste oplossingen zijn voor jullie problemen. Cliënten en medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan:

  • Luister goed naar elkaar, geef elkaar de informatie die nodig is en houd u aan afspraken.
  • Samenwerken betekent elkaar met respect behandelen. Ook als emoties soms hoog oplopen. Bedreiging, intimidatie en discriminatie zijn daarbij niet acceptabel.
  • Wordt er toch een grens overschreden? Laat het weten en probeer het samen op te lossen met een leidinggevende of de vertrouwenspersoon.
  • Lukt het niet er samen uit te komen? U kunt altijd een klacht indienen.
  • Medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland kunnen cliënten in het uiterste geval de toegang weigeren of aangifte doen bij de politie.

De volledige gedragscode kunt u hier downloaden.