De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

U wilt een zorgmelding doen

Maakt u zich zorgen over een gezin en wilt u dat er hulp komt? Neem dan contact op met de plaatselijke hulpverlening: het wijk- of buurtteam of het CJG.

Zij leggen contact met het gezin en bekijken samen met het gezin wat er nodig is. Als de hulpverlener dat wil kan hij contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland. Wij helpen kinderen die ernstig in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd.

Direct hulp nodig?

Als u denkt dat een kind direct hulp nodig heeft, aarzel dan niet en bel de afdeling Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland: 0800 – 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.
Wilt u meer weten over hulp van de Spoedeisende zorg? Klik dan hier.

Kindermishandeling

Denkt of weet u dat een kind thuis wordt mishandeld, neem dan contact op met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar uw zorgen en kan u advies geven. Zonodig zal hij zelf contact opnemen met het gezin. Hij zorgt ervoor dat het kind de hulp krijgt die nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op

0800 2000

Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nl