Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

U maakt zich zorgen over een kind

U maakt zich zorgen over een kind. U weet, of u denkt, dat dit kind problemen heeft thuis en daar hulp bij nodig heeft. Natuurlijk kunt u dan uw zorgen bespreken met het kind en/of zijn ouders. Of u gaat in gesprek met de school van het kind. Maar u kunt ook altijd contact opnemen met het wijk- of buurtteam of CJG bij u in de buurt.

Direct hulp nodig?

Als uw plaatselijke hulpverlener denkt dat het kind direct hulp nodig heeft, kan die hulp ook direct worden ingezet. Heeft u zelf dat idee, aarzel dan niet en bel 0800 – 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Een medewerker van de Spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland staat u te woord. Als het nodig is zijn we binnen een paar uur bij het kind.

Kindermishandeling

Als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld of denkt of weet dat een kind wordt mishandeld, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een hulpverlener luistert naar uw zorgen en kan u advies geven. Zonodig zal hij zelf contact opnemen met het gezin. Hij zorgt ervoor dat het kind de hulp krijgt die nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 0800 2000

Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nl 

Online hulp

U kunt het kind/de jongere waar zich zorgen over maakt wijzen op de website www.jongerenhulponline.nl. Hierop staan meerdere organisaties die snel, anoniem en gratis hulp bieden, onder andere de Kindertelefoon.