De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Wie heeft de regie

Uw regierol

U bepaalt of u ons inschakelt voor advies of preventieve jeugdbescherming. In een preventief jeugdbeschermingstraject stemmen wij steeds met u af en blijft u de vaste contactpersoon voor het gezin. Als wij extra professionele hulp in het gezin nodig achten, een verlenging van het traject of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, overleggen wij dit met u. De formele besluitvorming ligt steeds bij u als opdrachtgever.

Onze regierol

In een preventief jeugdbeschermingstraject vraagt u ons een inschatting te maken van de ontwikkeling en veiligheid van het kind. Wij maken daarvoor een risicoanalyse en bespreken met het gezin wat er minimaal nodig is om de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen en een juridische maatregel te voorkomen. De afspraken leggen we vast in een plan. In overleg met u bepalen we vervolgens wie waarover regie voert in de begeleiding van het gezin.

Als er sprake is van een maatregel/verplichte jeugdbescherming (OTS, voogdij, jeugdreclassering) voeren wij de regie over de veiligheid van het kind en de keuzes en afspraken in het traject. Wij stemmen daarin steeds af met andere in het gezin aanwezige hulpverleners om ook hier samen de best passende hulp te kunnen bieden.