Het klinkt misschien stom, maar regels vind ik okay Bekijk de film van Tim
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Recht om een klacht in te dienen

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over je jeugdbeschermer. Je kunt dit het beste met je jeugdbeschermer zelf bespreken. Als je wilt kan dat samen met zijn leidinggevende. Meestal leidt dit al tot een oplossing. Wil je dat niet? Of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Gelderland. De klachtencommissie is onafhankelijk: de commissieleden werken niet bij Jeugdbescherming Gelderland.

Een klacht kun je tot uiterlijk één jaar nadat het probleem zich heeft voorgedaan indienen. Je kunt een klachtenformulier sturen naar: klachtencommissie@jbgld.nl

Per brief mag ook, stuur deze dan naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland
Delta 1B
6825 ML Arnhem

Vertel in je mail/brief duidelijk waar je klacht over gaat en wat je al gedaan hebt om de klacht op te lossen. De klachtencommissie kan je vragen je klacht in een gesprek te komen toelichten.

Hulp van een vertrouwenspersoon

Als je overweegt een klacht in te dienen kun je een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ. Zij zijn bereikbaar via 088-5551000, of via de website www.akj.nl.

Recht op medezeggenschap
Recht op bescherming persoonsgegevens
Recht op een cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon