Onze werkwijze

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Werkwijze binnen jeugdbescherming

De gemeenten regelen de toegang naar de jeugdbescherming. Bij complexe zaken en voor advies wordt Jeugdbescherming Gelderland ingeschakeld. Wij voeren zowel verplichte begeleiding (dwang) uit (ondertoezichtstelling, jeugdreclassering en voogdij), als begeleiding waar (nog) geen uitspraak van een rechter aan vooraf is gegaan (drang).

In 2014 zijn wij binnen de jeugdbescherming gestart met een werkwijze waarin wij nauw samenwerken met de Raad voor de Kinderbescherming, de Landelijk Werkende Instellingen, de Eigen Kracht Centrale en de gemeenten.

Achter de schermen bundelen we onze krachten en verbinden alle vormen van hulpverlening die nodig zijn om een kind te beschermen. Samen bieden we expertise op het gebied van drang en dwang: jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Breed opgeleide, gecertificeerde medewerkers en de ondersteuning van gedragsdeskundigen zijn vertegenwoordigd in één team, dichtbij het gezin. Dit team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich zodra het kan weer terug uit de lokale zorg.

Contracten met gemeenten

De Gelderse gemeenten  kopen de jeugdbescherming, zowel onze consultatiefunctie als de uitvoering van drang- en dwanghulp, bij ons in. Voor consultatie, advies, voorlichting of training op een breed terrein van jeugdbeschermingsthema’s, bijvoorbeeld complexe scheidingen, inschatten van veiligheidsrisico’s of intercultureel werken, kunnen zij en andere professionals terecht bij ons Expertisecentrum.

Over onze dienstverlening hebben wij met de zeven regio’s van Gelderland in prima samenwerking, goede afspraken gemaakt.  We zijn blij dat we hierdoor in heel Gelderland een vergelijkbare dienstverlening kunnen bieden, zodat kinderen in de knel en hun gezin de zorg krijgen die zij nodig hebben.