Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Uw kind krijgt jeugdreclassering

Uw kind heeft een strafbaar feit gepleegd, bijvoorbeeld een diefstal of een mishandeling, of het heeft te vaak verzuimd op school. Daarom heeft de kinderrechter onze jeugdbeschermers de opdracht gegeven uw kind te begeleiden met jeugdreclassering. Uw kind is verplicht hieraan mee te werken. Doet uw kind dat niet, dan kan de rechter alsnog een andere straf geven, bijvoorbeeld een werkstraf of een gevangenisstraf.

Het kan ook zijn dat uw kind jeugdreclassering krijgt, terwjl de rechtzaak nog loopt. Deze begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de rechter neemt het gedrag van uw kind tijdens de begeleiding zeker mee in zijn uiteindelijke uitspraak.

Wat houdt jeugdreclassering in?

Doel van de jeugdreclassering is dat uw kind stopt met het strafbare gedrag. De jeugdbeschermer maakt afspraken met uw kind om de situatie thuis, op school, op het werk of in zijn vrije tijd te verbeteren. Hij ondersteunt uw kind bij het vinden van een opleiding of werk, het regelen van schadevergoeding of een behandelprogramma door een psycholoog. Als dat nodig is wordt u hier ook bij betrokken.

Hoe lang duurt de begeleiding?

De begeleiding stopt als uw kind geen delicten meer pleegt en/of weer naar school gaat, zijn leven weer op orde heeft en op een goede manier functioneert in de maatschappij. Dat is normaal gesproken na maximaal twee jaar.

Programma’s van jeugdreclassering

De jeugdreclassering heeft drie begeleidingsprogramma’s: CRIEM, Harde Kern en het reguliere programma.

Download de folders voor meer informatie:

CRIEM
Harde Kern
Regulier programma

Uw gezin krijgt preventieve jeugdbescherming
Uw kind heeft een ondertoezichtstelling
Uw kind staat onder voogdij