Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla

Recht op bescherming persoonsgegevens

Uw kind heeft een dossier op zijn of haar eigen naam. Hierin staan de persoonsgegevens van u en uw kind,  alle contacten, afspraken en rapporten. U heeft recht op bescherming van de persoonsgegevens van u en uw kind.

Inzage van gegevens

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Heeft u het gezag over uw kind, dan heeft u ook inzage in de gegevens van uw kind. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet uw kind u hier toestemming voor geven. Als u het dossier wilt inzien, verzoeken wij u dat schriftelijk aan te vragen. Wij maken dan een afspraak met u.

Corrigeren van gegevens

Als u iets in het dossier wilt laten veranderen, kunt u een brief sturen aan uw jeugdbeschermer. Zet daarin de naam van het kind dat in het dossier staat, en geef aan wat u precies wilt veranderen. Wij mogen om verschillende redenen niet alle gegevens aanpassen. U kunt wel altijd vragen uw mening duidelijker in het dossier op te nemen.

Vernietigen van gegevens

U kunt ons vragen om gegevens te vernietigen, door een brief te schrijven aan uw regiokantoor van Jeugdbescherming Gelderland. U vermeldt hierin de naam van het kind dat in het dossier staat. Wij mogen om verschillende redenen niet alle gegevens vernietigen.

Doorgeven van gegevens aan anderen

Als wij de gegevens van uw gezin aan anderen doorgeven, vragen wij daar eerst uw toestemming voor.

Gemeenten vragen persoonsgegevens op van uw kind, die uitsluitend mogen worden gebruikt voor de facturering van ons werk. Met andere hulpverleners die bij uw kind betrokken zijn en met de Raad voor de Kinderbescherming mogen we ook gegevens uitwisselen zonder uw toestemming. Wij brengen u hier altijd van op de hoogte.

Administratieve handelingen rond uw dossier

Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals bijvoorbeeld het versturen van brieven en het invoegen van rapportages, hebben teamsecretaresses toegang tot uw dossier.

Toegang tot dossier voor kwaliteitsverbetering
Daarnaast kunnen kwaliteitsmedewerkers dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.

Bewaren van gegevens

Als uw kind geen hulp meer van ons krijgt, bewaren we het dossier nog minstens vijftien jaar. Wij mogen het dossier pas vernietigen als uw kind het gezien heeft. Zolang dat niet zo is bewaren we het dossier tot maximaal 30 jaar na zijn 18e verjaardag.

Recht op medezeggenschap
Recht om een klacht in te dienen
Recht op een cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon