Recht om een klacht in te dienen

 

Problemen en onenigheid over de begeleiding door Jeugdbescherming Gelderland kunt u het beste bespreken met uw jeugdbeschermer. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u vragen om een gesprek met uw jeugdbeschermer en zijn leidinggevende. Meestal leidt dit tot een oplossing van de problemen. Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Gelderland.


De Klachtencommissie is onafhankelijk; de leden zijn niet werkzaam bij Jeugdbescherming Gelderland.
 

U kunt een brief sturen naar:

 
Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland

Velperweg 75

6828 HH  Arnhem
 
U moet uw klacht binnen een jaar indienen. Zet duidelijk in uw brief waar uw klacht over gaat en wat u al gedaan heeft om het probleem op te lossen. De klachtencommissie kan u vragen uw klacht in een hoorzitting te komen toelichten. 

Als u overweegt een klacht in te dienen kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon jeugdzorg van Zorgbelang Gelderland.
 
Als u meer wilt weten over het indienen van een klacht, download dan de folder.

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws