Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Recht om een klacht in te dienen

Problemen en onenigheid over de begeleiding door Jeugdbescherming Gelderland kunt u het beste bespreken met uw jeugdbeschermer. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u vragen om een gesprek met uw jeugdbeschermer en zijn leidinggevende. Meestal leidt dit tot een oplossing van de problemen. Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Gelderland. De Klachtencommissie is onafhankelijk; de leden zijn niet werkzaam bij Jeugdbescherming Gelderland.

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie kunt u doen door het klachtenformulier  te sturen naar:  klachtencommissie@jbgld.nl

Per brief mag ook, stuur het klachtenformulier dan naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland
Delta 1B
6825 ML Arnhem

U moet uw klacht binnen een jaar indienen. Zet duidelijk in uw mail/brief waar uw klacht over gaat en wat u al gedaan heeft om het probleem op te lossen. De klachtencommissie kan u vragen uw klacht in een hoorzitting te komen toelichten.

Als u overweegt een klacht in te dienen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem (Voorheen AKJ). Zij zijn bereikbaar via 088-5551000, of via de website www.jeugdstem.nl.

Als u meer wilt weten over het indienen van een klacht, download dan de folder.

Recht op medezeggenschap
Recht op bescherming persoonsgegevens
Recht op een cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon