Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Recht om een klacht in te dienen

Onze betrokkenheid kan soms ingrijpend zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen u en uw jeugdbeschermer. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin u niet tevreden bent over de manier waarop beslissingen zijn genomen en over de manier waarop uw jeugdbeschermer heeft gehandeld of gecommuniceerd.

Het kunnen verbeteren van het contact en de samenwerkingsrelatie vraagt dat we u mogelijkheden bieden om klachten te uiten. In de praktijk betekent dit dat er binnen Jeugdbescherming Gelderland verschillende opties zijn klachten bespreekbaar te maken.

Bekijk voor meer informatie de pagina over Klachten

Recht op medezeggenschap
Recht op bescherming persoonsgegevens
Recht op een vertrouwenspersoon