De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Wat is de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

De Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) is een pakket aan samenwerkingsafspraken tussen alle Gelderse gemeenten, de vier GI’s, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Samen zetten we onze schouders eronder om kinderen en gezinnen beter en eerder te beschermen. Dat doen we door onze samenwerking te verbeteren, en door eenduidige contracten en administratie. Dit leidt tot efficiënter werken voor alle betrokken professionals.

Samen doen wat nodig is

Samen doen wat nodig is voor de veiligheid van kinderen en gezinnen, op basis van vertrouwen en partnerschap. Dat is waar het binnen de GVJB op neerkomt. Samen is (waar mogelijk) samen met het hele gezin en het netwerk daar omheen en samen met het lokale team en andere relevante (professionele) betrokkenen. We streven naar preventieve jeugdbescherming, dus jeugdbescherming op een vrijwillige basis. Als het op die manier onvoldoende lukt de veiligheid in het gezin te herstellen, kan de kinderrechter een beschermingsmaatregel opleggen. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen. Uithuisplaatsingen proberen we samen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar out of the box oplossingen.

De samenwerkingsafspraken: wat dieper erop in

De samenwerkingsafspraken zijn gebundeld in acht verschillende ‘bouwstenen’. Ze hangen onderling samen en kunnen niet zonder elkaar. Alle acht moeten op 1 april 2022 in de praktijk van kracht zijn. Dan staan ze samen als een huis, dat bescherming biedt aan Gelderse kinderen en gezinnen. Meer informatie over de acht bouwstenen lees je in deze interactieve PDF.