Recht op medezeggenschap

Jeugdbescherming Gelderland vindt het heel belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop wij ons werk doen. Als u hierover mee wilt denken en u hebt een tip voor ons, mail ons dan via contact@jbgld.nl

Cliëntenraad

Jeugdbescherming Gelderland heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die met jeugdzorg te maken hebben: van ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Als u lid wordt van de Cliëntenraad kunt u meewerken om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.


Recht op bescherming persoonsgegevens
Recht om een klacht in te dienen
Recht op een cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon
 

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws