Over ons

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Over Jeugdbescherming Gelderland

De meeste kinderen en jongeren groeien veilig op. Ze hebben voldoende zelfvertrouwen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Maar er kunnen in een gezin ook omstandigheden of problemen zijn waardoor een kind aan het wankelen raakt.  

Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen en gezinnen waarin het de ouders zelf niet meer lukt deze problemen op te lossen. Het is ons doel om samen met het gezin de situatie te verbeteren en de veilige ontwikkeling van het kind blijvend te herstellen. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd begeleiden wij met jeugdreclassering, met als doel het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag. 

Met onze begeleiding hopen we ook te voorkomen dat deze kinderen en jongeren problemen later weer doorgeven aan hun eigen kinderen. 

De kracht van vertrouwen

Wij geloven in de eigen kracht van gezinnen om samen met hun eigen netwerk, ons en andere professionals hun situatie te verbeteren. Herstel van vertrouwen speelt daarin een cruciale rol. Enerzijds van ouders en kinderen in zichzelf en in de mensen om hen heen. En anderzijds van de buitenwereld in deze gezinnen. Daar zetten wij ons voor in.  

Vertrouwen is de basis voor veilig opgroeien. Daarom doen wij er alles aan het vertrouwen van kinderen, jongeren en gezinnen te versterken. Zowel in zichzelf als in de mensen om hen heen. En van de mensen om hen heen, in hen. We worden daarin gedreven door ons eigen vertrouwen: wij geloven in de goede intenties van de meeste ouders. En in de kracht van gezinnen om samen met de mensen om hen heen, met ons en met andere professionals hun situatie te verbeteren. 

Lees meer over hoe wij werken