Over ons

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Over Jeugdbescherming Gelderland

Elk kind verdient het veilig op te groeien. Maar soms zijn er omstandigheden in een gezin waardoor dat (tijdelijk) niet lukt. In Gelderland is het voor zo’n 4.000 kinderen thuis onveilig. Het lukt hun ouders op dit moment niet hen de zorg en opvoeding te geven die zij nodig hebben. Meestal doordat er in deze gezinnen meerdere complexe problemen en omstandigheden tegelijk spelen.

Wij zetten ons in voor deze kinderen en jongeren – en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken – met als doel hun veilige ontwikkeling blijvend te herstellen. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd begeleiden wij met jeugdreclassering, met als doel het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag.

Vertrouwen is de basis

Vertrouwen is de basis voor veilig opgroeien. Daarom doen wij er alles aan het vertrouwen van kinderen, jongeren en gezinnen te versterken. Zowel in zichzelf als in de mensen om hen heen. En van de mensen om hen heen, in hen. We worden daarin gedreven door ons eigen vertrouwen: wij geloven in de goede intenties van de meeste ouders. En in de kracht van gezinnen om samen met de mensen om hen heen, met ons en met andere professionals hun situatie te verbeteren.

Wij werken altijd samen met het gezin

Wij zetten altijd in op samenwerking met het hele gezin. Dat begint met zo goed mogelijk contact maken. We luisteren, leven ons in en stemmen af op de leefwereld van het gezin. Zo achterhalen we hoe een situatie in elkaar zit, waar de problemen vandaan komen en wat er nodig is om ze op te lossen. Vaak is dat een combinatie van ondersteuning vanuit het eigen netwerk van een gezin en het inzetten van extra, professionele hulp. Vervolgens maken we zoveel mogelijk samen met het gezin een plan. Ook de uitvoering daarvan monitoren we samen. We versterken daarbij wat goed gaat en sturen bij waar nodig. We toetsen dat steeds aan de veiligheid van het kind: wat is er nú nodig, voor dít kind? Want als het erop aankomt, kiezen we altijd voor het kind. Zijn of haar veiligheid staat voorop.

En met anderen daar omheen

Een kind opvoeden doe je niet alleen. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Er zijn altijd anderen die ook willen dat het goed gaat met een kind. Familie, vrienden, buren, docenten, de voetbaltrainer. Deze mensen betrekken we actief bij onze begeleiding. Zij staan dichtbij en blijven betrokken. Terwijl wij – als het goed gaat – weer loslaten. Ook werken we samen met andere hulpverleners en met bijvoorbeeld de huisarts en de politie. Het liefst haken we zo vroeg mogelijk aan.

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet

Werken aan vertrouwen en veiligheid werkt het best op basis van vrijwilligheid, dus zonder rechterlijke maatregel. Dat is dus ook wat wij het liefst doen en waar we ons voor inzetten. Soms echter zijn rechterlijke beschermingsmaatregelen nodig. Die worden genomen door de kinderrechter en door ons uitgevoerd. Dat kan omdat wij een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn. Een kind kan dan een ondertoezichtstelling of voogdij krijgen, of jeugdreclassering als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd.

We willen ook altijd het liefst dat een kind thuis bij zijn eigen ouder(s) kan blijven wonen. Als het kan is dat voor iedereen altijd het beste. Maar als het voor de veiligheid van het kind noodzakelijk is kan een kind ook (tijdelijk) ergens anders gaan wonen. Bij voorkeur bij familie of andere bekenden thuis, als dat niet kan in een pleeggezin of bijvoorbeeld een woongroep.