Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Hoe ziet onze begeleiding er uit?

Als eerste bespreekt de jeugdbeschermer met u waarom er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. Om een goed beeld te krijgen van hoe het nu gaat met uw kind en eventuele andere kinderen in uw gezin, vult u met uw kind en de jeugdbeschermer een vragenlijst in. Soms blijkt daaruit dat er direct afspraken nodig zijn om het voor uw kind beter te maken. De jeugdbeschermer legt deze vast in een veiligheidsplan. De komende tijd bekijken jullie steeds samen hoe het daarmee gaat.

Samenwerken aan blijvende verbetering

In de periode daarna bekijkt de jeugdbeschermer hoe jullie er samen voor kunnen zorgen dat de thuissituatie blijvend verbetert. Daarvoor is het belangrijk dat de oorzaken van de problemen duidelijk worden. Daarom kijken jullie naar ‘gezinspatronen’: zijn er dingen, bijvoorbeeld bepaald gedrag, die steeds terugkomen, en hoe komt dat. Daarna bekijken jullie hoe jullie dit kunnen doorbreken om problemen blijvend op te lossen. Misschien zijn er mensen in uw eigen omgeving die u daarbij kunnen helpen. Daarnaast is er vaak ook andere, professionele hulp nodig voor uw kind en/of voor u. De jeugdbeschermer bekijkt met u wat de juiste hulp is en regelt dat deze wordt ingezet. Alle afspraken legt hij, liefst samen met u en uw gezin, vast in een plan van aanpak.

De jeugdbeschermer bekijkt steeds hoe het gaat met de uitvoering van het plan. Als de veilige ontwikkeling van uw kind voldoende is hersteld bekijkt hij met u, uw gezin en andere (professionele) betrokkenen hoe dit zo kan blijven, en legt de afspraken vast in een ‘borgingsplan’. Vaak is het nog wenselijk dat er hulpverlening bij uw gezin betrokken blijft, bijvoorbeeld vanuit het wijkteam. De jeugdbeschermer zorgt voor een goede overdracht en laat daarna los.

Het liefst thuis

We streven ernaar dat uw kind thuis kan blijven wonen. Maar soms is het in het belang van een kind nodig dat het tijdelijk ergens anders heen gaat. Het liefst naar familie, vrienden of andere bekenden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat specialistische hulp nodig is, kan een kind in een pleeggezin of leefgroep worden geplaatst. Het liefst voor een zo kort mogelijke tijd.

We werken zorgvuldig en leggen uit wat we doen

Wij vinden het belangrijk te werken binnen vastgestelde kwaliteitsnormen, zowel voor u als voor onszelf, en zijn dat ook verplicht. Zo zijn onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders SKJ geregistreerd, en gelden er in onze begeleiding termijnen, regels en wetten. Minstens zo belangrijk vinden we het om duidelijk en navolgbaar te zijn over wat we doen en waarom. Belangrijke keuzes nemen we daarbij altijd in overleg met u en uw gezin, met collega’s, een gedragsdeskundige en de teamleider. We wegen opties zorgvuldig af en zoeken naar de best passende oplossing voor uw kind en uw gezin. We lichten onze keuzes toe en leggen dit vast in ons registratiesysteem. U, de jeugdbeschermer en andere direct betrokkenen in onze organisatie kunnen dit inzien. 

Om onze kwaliteit te bewaken controleert een onafhankelijk Keurmerkinstituut geregeld of wij voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. Aantoonbaar uit kunnen leggen wat we doen is hierin een belangrijke toets.