Het klinkt misschien stom, maar regels vind ik okay Bekijk de film van Tim
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

RECHT OP BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Jeugdbescherming Gelderland is verplicht om een dossier over jou bij te houden. Hierin staan bijvoorbeeld je voor- en achternaam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum, informatie uit de gesprekken met je jeugdbeschermer en rapporten zoals het plan van aanpak. Jeugdbescherming Gelderland zet zich in om je persoonsgegevens goed te beschermen. Hier heb je recht op.

Recht om je gegevens in te zien

Als je 12 jaar of ouder bent, kun je jouw dossier inzien. Je kunt hiervoor contact opnemen met je jeugdbeschermer. Als je wilt, mag je ook stukken uit je dossier kopiëren. Je jeugdbeschermer kan je hier meer over vertellen.

Recht om je gegevens aan te passen

Als je iets in je dossier wilt laten veranderen, kun je dit aan je jeugdbeschermer laten weten. Sommige gegevens kunnen we niet aanpassen. Je kunt in ieder geval altijd vragen om jouw mening duidelijker in het dossier op te nemen.

Recht om te weten met wie we je gegevens uitwisselen

We mogen jouw gegevens niet zomaar aan andere mensen doorgeven. Meestal mogen we alleen gegevens uitwisselen na toestemming van jou en/of je ouders. Zonder toestemming mogen we wel met andere hulpverleners, die bij jou betrokken zijn, en met de Raad voor de Kinderbescherming gegevens uitwisselen. We laten je dit dan altijd weten.

Wie van JbGld heeft toegang tot jouw gegevens

Voor het uitvoeren van ondersteunende of administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het versturen van brieven of het invoegen van rapportages, hebben teamsecretaresses toegang tot jouw dossier.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Als je geen hulp meer van ons krijgt, bewaren we je dossier nog minstens 20 jaar. Wij mogen jouw dossier pas vernietigen als je hebt gezien. Als dat niet het geval is, bewaren we je dossier, afhankelijk van de hulp die je hebt gehad, tot 30 jaar na je 18e verjaardag.

Waar vind je meer informatie?

In onze privacyverklaring vind je meer informatie over je rechten op de bescherming van je persoonsgegevens. En in ons privacyreglement staat uitgebreid beschreven hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op medezeggenschap
Recht om een klacht in te dienen
Recht op een vertrouwenspersoon