Het klinkt misschien stom, maar regels vind ik okay Bekijk de film van Tim

Recht op bescherming persoonsgegevens

Jeugdbescherming Gelderland houdt een dossier over jou bij.  Hierin staan je voor- en achternaam, adres, burgerservicenummer en geboortedatum en alle contacten, afspraken en rapporten. Je hebt recht op bescherming van je persoonsgegevens.

In ons privacyreglement staat hoe wij met jouw gegevens om moeten gaan. Een samenvatting van dat reglement kun je hier lezen. Je kunt ook ons volledige privacyreglement downloaden.

Inzage van gegevens

Als je 12 jaar of ouder bent, kun je jouw dossier inzien. Je schrijft dat verzoek in een brief die je aan je jeugdbeschermer geeft. Als je wilt, mag je ook stukken uit je dossier kopiëren. Je jeugdbeschermer kan je hier meer over vertellen.

Corrigeren van gegevens

Als je iets in je dossier wilt laten veranderen, kun je dat per brief aan je jeugdbeschermer laten weten. Sommige gegevens kunnen we niet aanpassen. Je kunt wel altijd vragen om jouw mening duidelijker in het dossier op te nemen.

Doorgeven van gegevens aan anderen

We mogen jouw gegevens niet zomaar aan andere mensen doorgeven. We doen dit alleen als jij en/of je ouders daar toestemming voor geven.

Gemeenten vragen jouw persoonsgegevens op die uitsluitend mogen worden gebruikt voor de facturering van ons werk. Met andere hulpverleners die bij jou betrokken zijn en met de Raad voor de Kinderbescherming mogen we ook gegevens uitwisselen zonder jouw toestemming of die van je ouders. We laten je dit dan altijd weten.

Administratieve handelingen rond jouw dossier

Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals bijvoorbeeld het versturen van brieven en het invoegen van rapportages, hebben teamsecretaresses toegang tot jouw dossier.

Bewaren van gegevens

Als je geen hulp meer van ons krijgt, bewaren we je dossier nog minstens tien jaar. Wij mogen het dossier pas vernietigen als je het gezien hebt. Als dat niet het geval is, bewaren we je dossier tot 30 jaar na je 18e verjaardag.

Recht op medezeggenschap
Recht om een klacht in te dienen
Recht op een cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon