De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Samenwerking

Wij werken altijd samen met anderen. In de 1e plaats met het gezin zelf, maar ook met familie en bekenden daar omheen, zoals buren, docenten, de voetbaltrainer. En met andere professionals zoals hulpverleners uit lokale teams en zorginstellingen, de huisarts, school en politie. Ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in het leven van een kind en gezin. Door ieders expertise en betrokkenheid te benutten en samen op te trekken, kunnen we een stevig vangnet rondom een kind en het gezin vormen, zodat het kind blijvend veilig is. It takes a village to raise a child.

Samen met het gezin

We geloven in de goede intenties en in de eigen kracht van gezinnen om samen met hun eigen netwerk, met ons en met andere professionals hun situatie te verbeteren. We zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen te versterken in hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in hun omgeving. We sluiten aan op de leefwereld, waarden en normen van een gezin en analyseren hoe een situatie en eventuele patronen daarin in elkaar zitten.  En we bekijken wat er nodig is om die te doorbreken en problemen blijvend op te lossen. Vervolgens maken we zoveel mogelijk samen met het gezin een plan, waarvan we de uitvoering ook weer samen monitoren. Hierin staat de eigen kracht van het gezin en netwerk centraal en het netwerk blijft betrokken, ook als professionals stoppen.

Samen met andere professionals

Achter de schermen verbinden we alle vormen van hulpverlening die nodig zijn. Samen bieden we expertise op het gebied van vrijwillige en verplichte jeugdbescherming. Breed opgeleide, gecertificeerde medewerkers en gedragsdeskundigen zijn vertegenwoordigd in één team, dichtbij het gezin. Dit team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich zodra het kan weer terug uit de lokale zorg.

Ook zitten wij geregeld om tafel met andere professionals rondom het gezin: de school, de huisarts, de wijkagent of de voetbaltrainer.

Lokale hulpverlener vaste contactpersoon

De lokale hulpverlener blijft de vaste contactpersoon voor het gezin. Hij kan de jeugdbeschermer erbij betrekken als de grens van vrijwillige hulp is bereikt. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit.