De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan

Samenwerking

In 2014 is Jeugdbescherming Gelderland gestart met de ‘Nieuwe Jeugdbescherming’. Een werkwijze waarin meer nog dan voorheen samenwerking centraal staat. Samen met het gezin, en samen met andere professionals: de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de Landelijk Werkende Instellingen en de Eigen Kracht Centrale.

Samen met het gezin

De eigen kracht van jeugdige, gezin en netwerk staat voorop. Samen met de lokale zorg helpen wij het gezin en het netwerk daar omheen (buren, vrienden, familie) in het nemen van regie en verantwoordelijkheid. Met elkaar maken we een gezinsplan dat duurzaam is: de eigen kracht staat centraal en het netwerk blijft betrokken, ook als professionals stoppen.

Samen met andere professionals

Achter de schermen verbinden we alle vormen van hulpverlening die nodig zijn. Samen bieden we expertise op het gebied van vrijwillige en verplichte jeugdbescherming. Breed opgeleide, gecertificeerde medewerkers en gedragsdeskundigen zijn vertegenwoordigd in één team, dichtbij het gezin. Dit team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich zodra het kan weer terug uit de lokale zorg.

Ook zitten wij geregeld om tafel met andere professionals rondom het gezin: de school, de huisarts, de wijkagent of de voetbaltrainer.

Lokale hulpverlener vaste contactpersoon

De lokale hulpverlener blijft de vaste contactpersoon voor het gezin. Hij kan de jeugdbeschermer erbij betrekken als de grens van vrijwillige hulp is bereikt. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit.