Jeugdbescherming zonder en met rechterlijke uitspraak

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Jeugdbescherming zonder en met rechterlijke uitspraak

Als wij onze begeleiding starten zijn er meestal al hulpverleners en andere professionals bij het gezin betrokken. Bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis, het wijkteam of de politie. Zij kunnen onze hulp inroepen voor advies of om een tijdje intensief samen te werken met het gezin en de al betrokken hulpverlener. We noemen dit preventieve jeugdbescherming: samen zetten we ons in om verdere escalatie van problemen en zwaardere hulp te voorkomen.   

Ook kunnen we via de kinderrechter betrokken worden. Dat gebeurt als uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is gebleken dat het kind onveilig is, en als vrijwillige hulp onvoldoende is om de situatie te verbeteren. De kinderrechter kan dan een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitspreken. Ouders krijgen dan verplicht begeleiding bij de opvoeding van hun kind. Een jeugdbeschermer voert deze uit en regelt waar nodig aanvullende hulp.
Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd kan de kinderrechter een jeugdreclasseringsmaatregel opleggen. Het doel van deze begeleiding is het stoppen van strafbaar gedrag en voorkomen dat een jongere in de toekomst opnieuw de fout in gaat.