Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Uw gezin is aangemeld

U en uw kind kunnen bij Jeugdbescherming Gelderland vrijwillige hulp krijgen of verplichte hulp. Onze vrijwillige hulp is een kortdurend, maar intensief begeledingstraject. Als u verplichte hulpverlening krijgt, betekent dat dat de kinderrechter u en uw kind verplicht mee te werken aan hulp van Jeugdbescherming Gelderland. Het kan dan zijn dat uw kind onder toezicht is gesteld van een jeugdbeschermer, dat het onder voogdij staat, of jeugdreclassering krijgt.

Wat houden de verschillende hulpvormen in?

Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding
Uw kind heeft een ondertoezichtstelling
Uw kind staat onder voogdij
Uw kind krijgt jeugdreclassering