Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Preventieve jeugdbescherming

Als wij onze begeleiding starten zijn er meestal al hulpverleners en andere professionals bij uw gezin betrokken. Bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis, het wijkteam of de politie. Zij kunnen onze hulp inroepen voor advies of om een tijdje intensief samen te werken met uw gezin en de al betrokken hulpverlener. Deze hulpverlener, meestal een medewerker van een wijkteam of CJG, blijft uw  vaste contactpersoon. We noemen dit preventieve jeugdbescherming: samen zetten we ons in om de situatie te verbeteren en te voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.    

Hoe lang duurt deze begeleiding

Samen met de al betrokken hulpverlener bepaalt de jeugdbeschermer wat er nodig is voor uw gezin en hoe lang deze begeleiding moet duren. Zodra de situatie voldoende is verbeterd, trekt de jeugdbeschermer zich uit de begeleiding terug. Als het onvoldoende helpt de situatie voor uw kind op deze manier te verbeteren, kan kinderrechter een juridische maatregel uitspreken. Uw kind kan dan een ondertoezichtstelling (OTS) krijgen.

Uw kind heeft een ondertoezichtstelling
Uw kind staat onder voogdij
Uw kind krijgt jeugdreclassering