De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
ยป

Jeugdbeschermingsmaatregel

Lukt het onvoldoende de veiligheid van het kind te herstellen? Is de situatie zeer ernstig?

Met een jeugdbeschermingsmaatregel kan de kinderrechter het gezin verplichten aan de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland mee te werken. De rechter kan een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken voor maximaal een jaar. Als ouders hun kind niet meer zelf kunnen opvoeden dan kan de rechter de voogdij uitspreken over het kind. Jongeren die veelvuldig verzuimen van school of in aanraking komen met de politie kunnen een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen.

Consult en advies
Actieve consultatieve dienstverlening
Nazorg
Spoedeisende Zorg
Gesloten jeugdhulp