De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

BEL MET SPOEDEISENDE ZORG

Bent u als professional betrokken bij een crisis en wilt u graag dat iemand meedenkt? Bel gerust met de medewerkers van SEZ, de Spoedeisende (Jeugd)Zorg. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar en indien nodig ook in staat om op interventie te gaan.
Twijfel niet, bel gerust:

Een crisissituatie is vaak in een gezin, maar het kan ook zijn dat u als professional ruggespraak wilt of het even niet meer weet. Dat u zich onzeker voelt en twijfel heeft over uw eigen handelen en/of de veiligheid in een gezin waar u bij betrokken bent. Misschien overweegt u wel een uithuisplaatsing. De SEZ medewerkers willen in welke situatie dan ook graag met een frisse blik en vanuit hun specialistische ervaring meedenken. Voor collega’s binnen gemeenten, Veilig Thuis, politie, zorgaanbieders en andere professionals zijn we indien gewenst altijd bereid mee te gaan naar een crisissituatie. Samenwerken vinden wij belangrijk en we geloven dat het helpt bij het maken van een goede (veiligheids)inschatting. Samenwerken betekent ook dat we, zeker overdag, bij grote voorkeur altijd samen op pad gaan wanneer het gezin al bij u bekend is.

Indien wij alleen op crisisinterventie gaan in een gezin waar al hulpverlening bij betrokken is zullen wij de volgende werkdag voor een overdracht zorgen. Ook wanneer SEZ enkel telefonisch betrokken is geweest.

Als er nog geen hulpverlening betrokken is maar acuut hulp nodig is hebben de meeste gemeenten SEZ gemandateerd om Ambulante Spoedhulp in te zetten. Dit wordt overigens de eerstvolgende werkdag alsnog altijd met de gemeente afgestemd. In het uiterste geval dat een tijdelijke uithuisplaatsing nodig is zijn er afspraken met een aantal zorgaanbieders om, indien beschikbaar, gebruik te maken van crisisbedden of crisispleeggezinnen. Dit kan echter alleen wanneer SEZ zelf op interventie is gegaan en dus een eigen inschatting heeft gemaakt. SEZ heeft geen actueel overzicht van crisisplekken en kan daar zonder zelf  bij betrokken te zijn ook niet in voorzien. Onderdeel van onze interventie is uitgebreid aandacht besteden aan de mogelijkheden in het netwerk en hen ook al tijdens de interventie erbij te betrekken.

Indien er overwegingen zijn om een jongere gesloten te plaatsen neem dan tijdig contact op met SEZ. Zo kan SEZ nog meedenken in de alternatieven, op interventie gaan en betrokken worden bij het hele proces.

Meer informatie

Folder Spoedeisende zorg
Praktijkverhaal Spoedeisende zorg: De brug tussen werk en privé