De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Moet een kind in een gezin waarin u hulp verleent of waarin wij samen een drangtraject uitvoeren, voor zijn eigen veiligheid in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden geplaatst? Stemmen de ouders daarmee in? 

De gemeente moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U kunt onze hulp inroepen bij de beoordeling of aan het wettelijke criterium is voldaan, het opstellen van het verzoekschrift, de benodigde instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper en de toeleiding naar de gesloten jeugdhulp. Als u dat wilt kunnen wij ook aanwezig zijn bij de rechtszitting.

Consult en advies
Actieve consultatieve dienstverlening
Drang
Dwang
Nazorg
Spoedeisende Zorg