Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
ยป

Wat houden de verschillende hulpvormen in?

Preventieve hulp

Als wij onze begeleiding starten zijn er meestal al hulpverleners en andere professionals bij het gezin betrokken. Bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis, het wijkteam of de politie. Zij kunnen onze hulp inroepen voor advies of om een tijdje intensief samen te werken met het gezin en de al betrokken hulpverlener. We noemen dit preventieve jeugdbescherming: samen zetten we ons in om de situatie te verbeteren en te voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als er ernstige zorgen zijn over de onveilige ontwikkeling van een kind, en als preventieve jeugdbescherming onvoldoende is om de situatie te verbeteren, kan de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen. Op basis van dat onderzoek kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Ouders krijgen dan verplicht begeleiding bij de opvoeding van hun kind. Een jeugdbeschermer voert deze uit en regelt waar nodig aanvullende hulp. Het streven is dat de OTS zo kort mogelijk nodig is en dat ouders zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen.

Voogdij

Soms zijn er omstandigheden of problemen waardoor ouders niet meer in staat zijn goed voor hun kind te zorgen. Na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter dan een voogdijmaatregel uitspreken, en de uitvoering daarvan beleggen bij een jeugdbeschermer. Deze krijgt het gezag over het kind en is volledig verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. Ouders blijven waar mogelijk wel altijd betrokken bij hun kind.

Jeugdreclassering

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of die te vaak hebben verzuimd op school, kunnen van de kinderrechter een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen. Een van onze jeugdreclasseerders voert deze uit. Als een jongeren daar niet aan meewerkt, kan de rechter alsnog een andere straf geven, bijvoorbeeld een werkstraf of een gevangenisstraf. Het doel van jeugdreclassering is het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag. Ouders worden betrokken bij de uitvoering van deze maatregel.