Eindelijk thuis

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Eindelijk thuis

Vandaag zat ik op een grote hoekbank in een versierde woonkamer, met chocoladetaart en cola. “Hèhè, eindelijk thuis” zucht ze. Ze pakt haar telefoon en gaat naast mij op de bank liggen, voeten op tafel en begint druk te tikken op haar smartphone.
De eerste ontmoeting met Jamilla*, 2 jaar geleden, verliep niet vlekkeloos. Jamilla, met zwart omlijnde ogen en een uitdagende lach, was niet van plan om mee te werken met de gezinsvoogd. Een hand of een groet kon ik niet krijgen. En dat hield ze maanden vol.

Achtervolging
Op een dag besloot Jamilla om weg te lopen bij een belangrijk overleg. Ik achtervolgde haar, naar buiten, door de straten. Haar pas ging sneller en ik bleef haar achtervolgen, verbaasd draaide ze om: “Wat doe je?” snauwde ze mij toe. “Achter je aan lopen” antwoordde ik terug. Ze haalde haar schouders op en zo liepen we achter elkaar aan. Weinig woorden, maar voldoende om het ijs – na maanden haar gezinsvoogd te zijn – te breken.
En zo bleef ik Jamilla achtervolgen. Bij andere instellingen, bij een instelling met een hek erom heen, bij intakegesprekken, bij evaluaties, of in het kantoortje bij de directeur van school voor een donderpreek.

Naar huis?
In november besloot ik de beslissing om Jamilla terug te plaatsen in te brengen in mijn team. Jamilla haar ouders hadden hun leven inmiddels redelijk op de rit. Sommige collega’s waren wat sceptisch door de rij DSM-kwalificaties, de dikte van het dossier en de hulpverleningsgeschiedenis. Toch was ik er van overtuigd dat er met goede intensieve hulpverlening veel te bereiken was bij Jamilla en haar ouders.
Zo bedacht, zo gedaan. Na maanden voorbereiding en inzet van Jamilla, ouders, begeleiders, behandelaren, gezinsmaatschappelijk werkers en het lokaal wijkteam, besloot ook de Raad voor de Kinderbescherming in te stemmen met de terugplaatsing. En nu zitten we op de grote bank. Thuis. Met chocoladetaart.

Ik kijk naast mij, “Hey Jamilla, weet je nog toen ik achter je aan liep?”. Ze kijkt op van haar telefoon: “Ohja!”, we kijken elkaar aan en glimlachen.

Lisa Ezinga werkt als jeugdbeschermer in Ede

*Jamilla is een gefingeerde naam.

Terug naar overzicht