Afkortingen

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»
Zowel op deze site als in brieven, publicaties, folders of rapporten van Jeugdbescherming Gelderland komt u afkortingen tegen. Vervelend als u niet weet waar deze afkorting voor staat. Onderstaande link toont u een lijstje met afkortingen die u regelmatig tegenkomt in het contact met Jeugdbescherming Gelderland. Mist u iets in het lijstje? Laat het ons weten!
CRIEM = Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin
GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg
HALT = Het Alternatief
JB = Jeugdbescherming
JRC = Jeugdreclassering
MUHP = Machtiging uithuisplaatsing
OTS = Ondertoezichtstelling
RvdK = Raad voor de Kinderbescherming
SEZ = Spoedeisende Zorg
VOTS = Voorlopige ondertoezichtstelling
ZAT = Zorg Advies Team