Zet ouders in hun kracht

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Zet ouders in hun kracht

Van waarde zijn binnen de cliëntenraad 

Veelzijdigheid en een betekenisvolle samenwerking. Dat kenmerkt de cliëntenraad van Jeugdbescherming Gelderland. Een medezeggenschapsraad waarin ouders zich sterk maken voor het belang van de cliënt en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming.  Twee leden, Anneke en Sylvia, vertellen over de reden waarom zij een bijdrage leveren aan de cliëntenraad. 

Anneke is al sinds 2017 lid van de cliëntenraad. De grote meerwaarde van deze cliëntenraad zit volgens haar in de veelzijdigheid “Er komen verschillende perspectieven aan bod en iedereen draagt op een andere manier iets bij.” Anneke weet hoe het is om op de stoel van de cliënt te zitten bij Jeugdbescherming Gelderland. Die ervaring helpt haar om in het belang van andere cliënten te kunnen denken. “Het maakt dat ik me goed kan inleven in andere ouders”.

De veelzijdigheid zit niet alleen in de verschillende leden waaruit de raad bestaat, maar ook in de onderwerpen die langskomen. “Als cliëntenraad geven we advies en denken we over veel dingen mee, bijvoorbeeld over verschillende beleidsthema’s of zoals op dit moment, de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Toezicht.” Onderwerpen die Anneke erg belangrijk vindt zijn onder andere cliëntfeedback, verbetering van het werkproces en samenwerking tussen cliënt en jeugdbeschermer.  

Dit laatste punt benadrukt ook Sylvia, die sinds kort lid is van de cliëntenraad. Ze vindt een zoveel mogelijk gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en jeugdbeschermers van groot belang. “Zet ouders in hun kracht, en laat los waar dit kan.” Sylvia kijkt terug op een bewogen tijd in een complexe situatie binnen haar gezin. Nu er meer rust is gekomen wil Sylvia haar ervaring gebruiken ten goede van de kwaliteit van Jeugdbescherming Gelderland. “In samenwerking met de cliëntenraad zou ik graag op een constructieve manier aan de slag gaan met ontwikkelpunten uit ons dossier.” 

Ze geeft als voorbeeld de verslagen die ze gelezen heeft en de verbeterpunten die ze daarin ziet in de manier van beschrijven. “Ik zou het mooi vinden als ik een rol kan hebben in de verbetering van de kwaliteit van de verslagen. Dat vind ik een heel belangrijk onderwerp om aandacht voor te vragen.” Ook op veel andere punten ziet Sylvia kansen voor de jeugdbescherming, bijvoorbeeld als het gaat over het creëren van draagvlak bij ouders voor een te volgen traject. Haar kritische blik is er op gericht verbetering tot stand te kunnen brengen.  

Anneke vertelt dat de cliëntenraad graag zou willen uitbreiden met een aantal nieuwe leden. Cliënten die op een positief kritische manier willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor jeugdigen en ouders belangrijk zijn. Cliënten die zich willen inzetten voor een betekenisvolle samenwerking.  

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou. Neem contact op via clientenraad@jbgld.nl. Je kunt ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden. 

Lees meer over de cliëntenraad

Terug naar overzicht