Komen jullie nog op huisbezoek?

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Komen jullie nog op huisbezoek?

Wij vinden dat face to face contact met kinderen en gezinnen essentieel is om echt contact te maken, de veiligheid van een kind in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken met een gezin. Daarom blijven wij kinderen en gezinnen face to face ontmoeten, mits dat voor ieders gezondheid veilig en verantwoord kan. Samen met cliënten bekijken we of dat bij een gezin thuis kan, op een van onze kantoren of op een andere plek.
In sommige situaties kan het voorkomen dat gesprekken op een alternatieve manier worden gevoerd, zoals via beeldbellen.

Uiteraard geldt altijd dat wij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We schudden geen handen
  • We wassen geregeld onze handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
  • We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft
  • We zorgen voor voldoende frisse lucht

Terug naar overzicht