Er is een omgangsregeling met mijn kind/met mijn ouder(s). Kan de omgang doorgaan?

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Er is een omgangsregeling met mijn kind/met mijn ouder(s). Kan de omgang doorgaan?

Wij vinden het belangrijk dat het contact tussen kinderen en ouder(s) tijdens deze corona-crisis kan plaatsvinden. Om die reden zullen de structurele afspraken over bezoek en begeleide omgang zoveel mogelijk doorgaan. Je jeugdbeschermer overlegt met jou hoe het contact vormgegeven wordt. We houden ons daarbij aan de algemeen geldende adviezen.

Elke situatie is anders en vraagt om een zorgvuldige afweging. Die maakt de jeugdbeschermer samen met het multidisciplinair team, de jongere, ouders en andere relevante betrokkenen. Heb je vragen over jouw situatie? Bespreek ze met je jeugdbeschermer.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding maakte een animatie voor gescheiden ouders over de omgang in coronatijd:

Terug naar overzicht