Wat kunnen we voor u doen?

Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen en de plaatselijke hulpverlening, zetten wij ons in voor een veilige ontwikkeling van het kind. Wij bieden jeugdbescherming op het brede terrein van vrijwillige hulp, de zogeheten 'dranghulp', tot verplichte hulp: een ondertoezichtstelling, jeugdreclassering, of voogdijmaatregel.

Wij nemen niet over, wij voegen toe

Als de lokale hulpverleners niet meer verder komen met het gezin, of al direct inschatten dat kinderen in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd, kunnen zij ons inschakelen. Wij nemen de hulp dan niet over, maar voegen onze expertise toe. Soms is één adviesgesprek al genoeg, soms verlenen wij zelf hulp in het gezin. De lokale hulpverlener blijft altijd betrokken en de vaste contactpersoon voor het gezin. Zodra de veilige ontwikkeling van het kind voldoende is hersteld, dragen wij het gezin weer over aan de plaatselijke hulpverlener.

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet

Wij streven er altijd naar dat jeugdbescherming vrijwillig blijft. Zeker wanneer onze jeugdbeschermers tijdig worden ingeschakeld, kunnen wij verplichte hulp vaak voorkomen. Dat lukt helaas niet altijd. In het belang van de veiligheid van het kind vragen wij de Raad voor de Kinderbescherming dan onderzoek te doen en kan de kinderrechter het gezin verplichten aan onze hulp mee te werken.

 

 
 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws