Onze expertise

Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. In onze organisatie is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen.

Deze gezinnen staan lang niet altijd open voor hulpverlening. Dan komt het voor de hulpverlening aan op de juiste mix van betrouwbaarheid, vasthoudendheid en doortastendheid. Onze medewerkers beschikken over die vaardigheden.

Wij werken met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen. Onze jeugdbeschermers kennen de juridische kaders van de verplichte hulp en zijn allen breed opgeleid en geregistreerd. Binnen het eigen team worden zij ondersteund door een gedragsdeskundige.

Samen met anderen

Maar ook buiten onze organisatie hebben wij een nauwe samenwerking met diverse andere specialisten op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld in ons vaste samenwerkingsverband met de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Groep, het Leger des Heils, de SGJ (Christelijke jeugdzorg), Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) en de Eigen Kracht Centrale. Hierdoor zijn alle vormen van hulp die nodig zijn om een kind te beschermen nauw met elkaar verbonden. Passende hulp kan daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.

 

Onze kennis en ervaring stellen wij graag beschikbaar aan andere professionals die met jeugdigen en hun gezin te maken hebben.

 

video jeugdbescherming gelderland

 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws