De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Stage lopen bij Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen en de plaatselijke hulpverlening, zetten wij ons in voor een veilige ontwikkeling van het kind. Wij bieden jeugdbescherming op het brede terrein van vrijwillige hulp, de zogeheten ‘dranghulp’, tot verplichte hulp: een ondertoezichtstelling, jeugdreclassering, of voogdijmaatregel.

Wij nemen niet over, wij voegen toe

Als de lokale hulpverleners niet meer verder komen met het gezin, of al direct inschatten dat kinderen in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd, kunnen zij ons inschakelen. Wij nemen de hulp dan niet over, maar voegen onze expertise toe. Soms is één adviesgesprek al genoeg, soms verlenen wij zelf hulp in het gezin. De lokale hulpverlener blijft altijd betrokken en de vaste contactpersoon voor het gezin. Zodra de veilige ontwikkeling van het kind voldoende is hersteld, dragen wij het gezin weer over aan de plaatselijke hulpverlener.

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet

Wij streven er altijd naar dat jeugdbescherming vrijwillig blijft. Zeker wanneer onze jeugdbeschermers tijdig worden ingeschakeld, kunnen wij verplichte hulp vaak voorkomen. Dat lukt helaas niet altijd. In het belang van de veiligheid van het kind vragen wij de Raad voor de Kinderbescherming dan onderzoek te doen en kan de kinderrechter het gezin verplichten aan onze hulp mee te werken.

Wat bieden wij

Wij bieden je de gelegenheid om voor je opleiding relevante werkzaamheden te verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepskracht. Stageplaatsen worden verleend aan HBO-studenten die een HSAO-diploma willen behalen met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Een HSAO-diploma is een diploma van een van de volgende HBO-bacheloropleidingen in het hoger sociaal agogisch onderwijs: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Social Work, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie en Godsdienst Pastoraal Werk.

Er is een beperkt aantal stageplaatsen Gedragswetenschappen en incidenteel zijn er stagemogelijkheden bij de ondersteunende diensten (bijv. de afdeling Informatisering & Automatisering, Kwaliteit en Beleid, afdeling Personeel, Organisatie & Opleidingen, afdeling Facilitaire Dienst, afdeling Financiële Administratie of op een teamsecretariaat).
Er zijn bij Jeugdbescherming Gelderland geen mogelijkheden voor studenten van leerwerktrajecten (BBL).

Momenteel hebben we geen mogelijkheden voor studenten die hun afstudeeronderzoek bij Jeugdbescherming Gelderland willen doen, met uitzondering van studenten die al stage bij JBG hebben gelopen.
Stagiairs komen in aanmerking voor een stagevergoeding conform de CAO Jeugdzorg.

Voorwaarden

Zowel voltijd- als deeltijdstudenten kunnen bij ons stage lopen. Voor alle stages geldt een stageduur van minimaal 10 maanden voor ten minste drie dagen per week. In principe starten stages in september en in februari.
De werving en selectie van stagiairs geschiedt o.a. op basis van een basisprofiel:

  • Gerichte motivatie voor het werk bij Jeugdbescherming Gelderland
  • Geen studie-achterstanden
  • Goede verbale en schriftelijke vaardigheden
  • Enige mate van zelfstandigheid
  • Weerbaarheid
  • Goede sociale vaardigheden
  • Vaardig in computergebruik

Voor stagiairs Gedragswetenschappen:

  • In principe studerend aan de Radboud Universiteit Nijmegen of Universiteit Utrecht

Onder voorbehoud bieden wij de volgende Stageplaatsen Social Work aan:
Per regio/unit: 1 stageplaats per team.

Ook bieden we onder voorbehoud de volgende Stageplaatsen Gedragswetenschappen aan:
Per regio/unit: maximaal 1 stageplaats.

Procedure

Heb je belangstelling voor een stageplaats? Stuur dan een digitale sollicitatiebrief. Geef hierin duidelijk aan naar welke locatie je 1e en 2e voorkeur uitgaat. Op deze manier kunnen we de brieven over het aantal vacatures verdelen en heeft iedereen gelijke kansen.

Voor stages Social Work: vermeld in je brief en/of cv dat je hebt gekozen voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Alleen studenten met dit uitstroomprofiel komen in aanmerking voor een stageplaats Social Work.

Mail je sollicitatiebrief voorzien van cv vóór 15 maart (voor starters in september) of vóór 15 oktober (voor starters in februari) naar de afdeling PO&O: stage@jbgld.nl.
(Brieven die naar de regiokantoren of per post worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.)

Geef in je sollicitatiebrief duidelijk je motivatie aan. In april/mei vinden de selectiegesprekken plaats voor de instroom in september. In november/december vinden de selectiegesprekken plaats voor de instroom in februari.