Over ons

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Teamleiders 32-36 uur/week Arnhem/Apeldoorn (m/v)

Verbinder energiek daadkracht

We zoeken momenteel twee teamleiders voor de teams jeugdbescherming in Apeldoorn en de teams jeugdreclassering in Arnhem.

Organisatie

“Bij ons kun je echt het verschil maken. Als je ziet welke betekenis jeugdbescherming kan hebben voor kwetsbare kinderen en hoe gedreven de jeugdbeschermers zijn, dan geeft het enorme voldoening daar als leidinggevende dagelijks facilitering en sturing aan te geven.”

Femke Geleijnse, manager jeugdbescherming.

Elk kind blijvend veilig, dat is waar Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) voor staat. Dagelijks werken de jeugdbeschermers in gezinnen aan dit doel. Gezinnen waarin kinderen bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling, omdat ze verwaarloosd of mishandeld worden, (dreigen te) ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of een complexe scheiding. Meestal speelt er van alles tegelijk.

JbGld streeft ernaar zoveel mogelijk preventieve zorg te bieden. Maar als het nodig is kan de kinderrechter deze ook verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel. JbGld is een professionele organisatie, die werkt met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen. Daarin is de eigen kracht van het gezin en het netwerk daar omheen het uitgangspunt.

Er werken hoogopgeleide en ervaren jeugdzorgwerkers die allen SKJ geregistreerd zijn. Ook hebben ze ruime kennis van ondertoezichtstellings-, voogdij- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de specifieke aanwezige expertises op gebied van multicultureel vakmanschap tot omgaan met schoolverzuim, seksueel misbruik of complexe scheidingen.

De jeugdbeschermers werken bij de gezinnen thuis en vanuit de kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem.

De teamleider geeft leiding aan meerdere teams. Ieder team bestaat uit 8 à 10 jeugdbeschermers en een gedragsdeskundige. De teamleider valt onder de manager jeugdbescherming.

De functie

De uitdagende doelgroep, en het steeds weer balanceren en kijken wat er nodig is, maakt dit een unieke baan. Je zit vaak dicht op het werk van de jeugdbeschermer, en tegelijkertijd heb je een helicopterview en voer je de gesprekken met de gemeente”. Teamleider jeugdbescherming Gelderland.

Als teamleider inspireer je je team steeds weer vanuit het uiteindelijke doel, ieder kind blijvend veilig. Dit doe je door de jeugdbeschermers en gedragsdeskundige in jouw team te ondersteunen in hun werk met gezinnen. In de regel doe je dat meer indirect, faciliterend, en als het moet door directe bemoeienis Je bent integraal verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van zorg als de bedrijfsvoering van het team.

Je volgt de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de organisatie en weet die te vertalen naar je team. Je geeft leiding aan het team dat bestaat uit hoogopgeleide professionals. Dit doe je op een coachende manier, met aandacht voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Medewerkers voelen zich bij jou gezien en gehoord. Je bent alert op het welzijn van je medewerkers en zorgt voor een evenwichtige caseload en een gezonde werkdruk. Je zorgt voor energieke teams en hebt oog voor wat het team nodig heeft. Je creëert een veilige omgeving waarin leren en reflecteren normaal zijn. Tegelijkertijd treed je sturend op, ben je duidelijk in wat je vindt, besluitvaardig en pak je door als dat nodig is. Waar de gedragsdeskundige de inhoudelijke coaching biedt aan de jeugdbeschermers, zorg jij voor de ontwikkeling van het team, een gezonde organisatie en goedlopende processen. Samen zorgen jullie dat het geheel goed functioneert.

Je bent sparring partner in complexe zaken, en als er klachten zijn ben je het eerste aanspreekpunt. Je bent één van de gezichten van de organisatie en versterkt de samenwerking met gemeenten en andere instanties. Je bent integraal verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en bedrijfsvoering, je wordt daarbij ondersteund door stafmedewerkers op het gebied van financiën, HR, kwaliteit & beleid, juridisch en secretarieel.

Wie zoeken we?

Je bent iemand die echt in staat is om te verbinden. Je maakt contact en kunt van daaruit mensen meenemen. Dit begint met luisteren en de werkelijke intenties van de ander te willen leren kennen. In je communicatie ben je vriendelijk en tactvol. Je kijkt goed wie tegenover je zit, je stemt je houding daarop af en zorgt er altijd voor dat je in contact blijft.

Je hebt natuurlijk gezag. Je hoeft je nooit te beroepen op je machtspositie, je overtuigingskracht komt van binnenuit. Je werkt vanuit je missie (de bedoeling). Daarmee ben je voor je omgeving een voorbeeld en inspiratie. Je weet anderen te stimuleren met je positieve energie en enthousiasme.

Je bent een warm persoon, maar durft ook op te treden en besluiten te nemen als het moet. Je houdt van samenwerken. Je kan goed vanuit het collectief denken, en maakt je eigen belang daaraan ondergeschikt. Je bent zichtbaar en benaderbaar. Je bent humorvol, representatief en je hebt flair. Je bent authentiek en reflectief.

Je bent mentaal weerbaar en blijft kalm in emotioneel beladen situaties en weet te de-escaleren. Je kunt omgaan met agressie en mensen met psychische problemen. Je overziet de verschillende belangen, kan daarin de balans zoeken.

Je bent iemand die energie krijgt van het bouwen en onderhouden van een netwerk, ook met externe partners. Je bent in staat om op een creatieve en innovatieve manier samenwerkingen tot stand te brengen.

Je bent analytisch sterk. Beleidslijnen kun je vertalen naar concrete operationele doelen. Je hebt een duidelijke visie over zaken, waarmee je in staat bent praktische beslissingen af te wegen tegen het hogere belang.

Je denken, gevoel en reactie heb je op één lijn, dit maakt dat je heel goed in staat bent beslissingen te nemen die voor iedereen navolgbaar zijn; zowel vanuit de inhoudelijke, als ook bedrijfsmatige context. Je bent in alles betrouwbaar; in wat je doet en wat je zegt. Je begrijpt de bedrijfsvoering en weet formatie en productie in balans te brengen. Je hebt overzicht op je werk, bent planmatig en resultaatgericht.

Wat breng je minstens mee?

  • 2 tot 4 jaar werkervaring als leidinggevende
  • Een afgeronde hbo opleiding
  • Een afgeronde managementopleiding (IBO bedrijfskunde, HBO management in zorg en dienstverlening)
  • Ervaring in de jeugdzorg is een pre (bijvoorbeeld reclassering, justitiële branche, welzijn, jeugdzorg)
  • Een geldige VOG

Wat bieden wij jou

Een dynamische en prachtige teamleidersrol, waarmee je een bijdrage levert voor kinderen in de knel en voor jeugdbeschermers. Fijne collega’s in een lerende en maatschappelijk zeer relevante organisatie. Het salaris is marktconform, CAO jeugdzorg schaal 11 met minimaal € 3.240,13 en maximaal € 4.896,26 bruto per maand en een uitloop tot maximaal € 5.244,99 bruto per maand op basis van 36-urige werkweek. Een goede pensioenregeling; 8% vakantiegeld; 8,3% eindejaaruitkering en alle overige regelingen uit de CAO-jeugdzorg. Het dienstverband vangt aan met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar.

Informatie/Sollicitatie

Wil je meer informatie over de functie of deze vacature? Bel dan met Femke Geleijnse, manager jeugdbescherming (088 -712 15 44) of bij afwezigheid Arno Lelieveld, bestuurder (088 712 12 12). Een telefonische voorselectie met (beeld)bellen en een assesment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Je brief (met eventuele voorkeur voor werkplek) met CV kun je per mail richten aan Jeugdbescherming Gelderland, t.a.v. afdeling HR: hr.sollicitatie@jbgld.nl. Graag bij het onderwerp aangeven: Teamleider en je achternaam.

Zo lang deze vacature op onze website www.jbgld.nl vermeld staat is de functie vacant en zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Jeugdbescherming Gelderland streeft naar een samenstelling van het personeelsbestand welke aansluit bij de samenleving. Kandidaten met een migratie en/of niet-westerse achtergrond die voldoen aan het gestelde profiel worden daarom nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.