Over ons

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Jeugdreclasseerder 32 – 36 uur/week standplaats Apeldoorn of Zutphen

ten behoeve van het jeugdreclasseringsteam Noord

Je wilt je als jeugdreclasseerder met hart en ziel inzetten voor kinderen/jongeren die het moeilijk hebben. Omdat ze verwaarloosd of mishandeld worden, (dreigen te) ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of een complexe scheiding. Meestal speelt er van alles tegelijk. Je beschouwt het als een uitdaging om in die hele complexe situaties de jongeren te motiveren zélf weer de regie te pakken over hun leven. Weerstand schrikt jou daar niet in af. Met inlevingsvermogen, begrip en respect krijg je verbinding met de jongere en eventueel de ouders en werk je aan passende oplossingen.  Samenwerken is je drijvende kracht: met de jongeren, het gezin, het netwerk en andere betrokkenen. Je pakt ook positie: je stelt doelen, bewaakt grenzen en pakt door, altijd met het centrale doel voor ogen: de veiligheid van de jongeren. Daar sta je voor, en daar ga je voor door het vuur. Door continu te reflecteren op je eigen handelen en te blijven leren, word je daar steeds beter in.

Ja? Herkenbaar? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! 

Achtergrondinformatie
Als het ouders (tijdelijk) niet lukt hun kind voldoende zorg en veiligheid te bieden, kan Jeugdbescherming Gelderland hen hierin begeleiden. Wij streven ernaar dat deze begeleiding vrijwillig blijft (preventieve jeugdbescherming). Maar als het nodig is kan de kinderrechter deze ook verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel.

Bij jeugdreclassering ligt het accent op het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag van de jongere. Je krijgt te maken met complexe vraagstukken in gezinnen met jongeren die, onder andere door strafbaar gedrag, in hun ontwikkeling worden bedreigd. Je sluit daarbij enerzijds aan op de eigen kracht van de jongere, het gezin en netwerk en anderzijds stel je duidelijk kaders en treed je op waar nodig. Samen met de jongere en evntueel de ouders stel je een plan van aanpak op. Je richt je op voorkomen van recidive; het in kaart brengen en/of het herstellen van de gezinsrelaties en helpt jongeren om zelfstandig weer de regie te voeren. Daarbij ga je uit van de eigen kracht van de jongere, het gezin en het sociale netwerk daar omheen. Daarnaast werk je nauw samen met alle professionele betrokkenen, zoals wijkteams, andere hulpverlenende instanties, politie, justitie en scholen. Je neemt daarin de regie en zorgt er voor dat er één plan komt waar iedereen zich aan kan verbinden.  
Je staat er niet alleen voor: je werkt vanuit een basisteam samen met je collega’s, en krijgt ondersteuning van een gedragsdeskundige met forensische kennis en jouw teamleider. Ingewikkelde beslissingen neem je nooit alleen.

Je werkzaamheden in een notendop

 • Je verzamelt informatie over de zorgen en de krachten rond de jongere.
 • Je doet onderzoek naar de veiligheid- en recidiverisico’s van de jongere.
 • Samen met de jongere en eventueel de ouders stel je een plan van aanpak op en zie je toe op de uitvoering .
 • Je motiveert ouders tot samenwerking.
 • Je organiseert passende hulp.
 • Je bewaakt de inzet van hulpverlening en evalueert met hulpverleners en het gezin de voortgang van de gestelde doelen.
 • Je rapporteert over de voortgang en resultaten in ons eigen registratiesysteem, aan de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming.

Benieuwd hoe een werkdag van een jeugdbeschermer klinkt? Luister dan naar onze podcast. https://www.jbgld.nl/over-ons/jeugdbescherming-de-podcast/

Al onze jeugdzorgwerkers zijn SKJ geregistreerd en hebben juridische kennis van ondertoezichtstellings-, voogdij- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Wij zorgen ervoor dat je hierin – en in andere relevante thema’s – breed wordt opgeleid en dat je jouw kennis en vaardigheden steeds op peil kunt houden. De jeugdzorgwerkers die uitvoering geven aan de jeugdreclassering zijn hier specifiek voor toegerust en richten zich met name op dit specialisme.

Jeugdbescherming Gelderland heeft kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem.

Wat vragen wij van je

 • Een afgeronde HBO-opleiding Social work (MWD, SPH, Pedagogiek) met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.
 • Een registratie in het SKJ-beroepsregister als jeugd- en gezinsprofessional.
 • Affiniteit met gezinnen met een complexe hulpvraag.
 • Het is een pre als je ervaring hebt binnen jeugdbescherming en/of jeugdreclassering, of op een andere manier ervaring hebt opgedaan in het werken met gezinnen met een meervoudige hulpvraag. 

Wat bieden wij jou

 • Enerverend prachtig werk voor kinderen in de knel, met een team waarin we elkaar verder brengen en voor elkaar klaarstaan;
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg.
 • Salarisschaal 10, met minimaal € 2.832,69 en maximaal € 4.255,95 bruto per maand op basis van 36-urige werkweek.
 • Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Het dienstverband vangt aan met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Informatie/Sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan met: Marieke Bosma (Teamleider) 088 712 19 72.
Je brief met CV kun je mailen tot 4 april 2021 naar onze afdeling HR, e-mail: hr.sollicitatie@jbgld.nl. Als onderwerp van de mail graag aangeven: Jeugdzorgwerker A JR Apeldoorn/Zutphen

In de samenstelling van ons personeel streven wij naar een goede afspiegeling van de samenleving. Daarom verzoeken wij kandidaten met een migratie en/of niet-westerse achtergrond nadrukkelijk te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.