Over ons

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Interne vacature Interventieteam Overbetuwe

Jeugdbescherming Gelderland is op zoek naar een enthousiaste collega die op detacheringsbasis voor de Gemeente Overbetuwe het interventieteam wil gaan versterken. Deze vacature staat alleen open voor medewerkers werkzaam bij Jeugdbescherming Gelderland.

Interventieteam
Het interventieteam is een specialistisch team in het Sociaal Team Overbetuwe dat handelt als er sprake is van risicovolle situaties van o.a. vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij zorgelijke meldingen binnen het sociale domein. De doelstelling van het interventieteam is dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld of waar (ernstige) zorgen over zijn, direct ondersteuning en/of hulp kan krijgen. Iedereen heeft ten slotte recht op een veilige thuisbasis. Binnen vier weken dient er een adviesverslag aanwezig te zijn zodat wrap-around zorg ingezet kan worden. In 2019 heeft het interventieteam tot nu 177 meldingen behandeld.

In het interventieteam werken professionals van de gemeente, het maatschappelijk werk, volwassen- (RIBW) en uit de jeugdhulpverlening (Entrea Lindenhout en Jeugdbescherming Gelderland) samen. Deze professionals werken onder de ‘vlag’ van het interventieteam en dus logo-vrij. Het interventieteam werkt volgens de methodieken Signs of Safety en Zorgbemiddeling en heeft de volgende subdoelstellingen:

 • Het voorkomen, stoppen en tegengaan van geweld;
 • Grensoverschrijdend en risicovol gedrag verminderen;
 • Bewustwording, doorbreken en ombuigen van risicovol gedrag;
 • Het bereiken van de zogenaamde ‘zorgmijders’ en toe leiden naar passende ondersteuning/zorg;
 • Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk

Het interventieteam werkt multidisciplinair en intersectoraal samen. Daarmee ontwikkelt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zich naar een integrale aanpak die door de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet worden ingekaderd. Daarnaast wordt er structureel verbinding gelegd tussen het sociaal – en veiligheidsdomein.

We werken in het interventieteam met twee soorten meldingen, te weten:

Zorgmeldingen
Dit betreft een melding gedaan door derden bij Veilig Thuis, wanneer er ernstige vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In eerste instantie neemt Veilig Thuis deze melding in behandeling, waarna Triage de keuze kan worden gemaakt om de melding af te schalen naar het interventieteam van de gemeente Overbetuwe. Bij het maken van een zorgmelding hoeft geen toestemming aanwezig te zijn van de betrokkenen over wie de melding gaat.

Op- en afschalen binnen het sociale domein
Dit is een directe melding bij het interventieteam van de gemeente Overbetuwe. Dit betreft een melding wanneer derden of de betrokkenen zelf aangeven dat het met een persoon en/of een gezin niet goed gaat en er direct en adequaat hulp ingezet dient te worden. Bij het maken van een dergelijke melding is toestemming van de betrokkenen over wie de melding gaat nodig.

Wat vragen we?

 • Gedegen kennis van de Jeugdwet;
 • ruime werkervaring met (complexe) gezinssystemen en de voorkomende (psychiatrische) problematiek;
 • kennis van en inzicht in het hulpverleningsaanbod, hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten;
 • ervaring met het signaleren van risicofactoren voor huiselijk geweld, kindermishandeling en kennis van jeugdbeschermingsmaatregelen (drang/dwang);
 • kunnen maken van risicotaxaties en veiligheidsplannen;
 • bij voorkeur ook kennis van de sociale kaart van Overbetuwe.

En daarnaast moet deze persoon:

 • multidisciplinair en samen met netwerk en ketenpartners kunnen werken.
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • motiverende gesprekstechnieken beheersen;
 • goed kunnen analyseren
 • positie in kunnen nemen t.o.v. cliënten maar ook professionals.
 • daar waar nodig daadkrachtig en doortastend op kunnen treden
 • accuraat en helder rapporteren;
 • om maatwerk-oplossingen te bieden creatief kunnen denken en een proactieve houding.

Over Gemeente Overbetuwe en het Sociaal Team Overbetuwe
De gemeente Overbetuwe is met ruim 47.000 inwoners een middelgrote gemeente met 12 dorpskernen, gevestigd in het hart van de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt de gemeente Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

Het Sociaal Team Overbetuwe is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en lokale minimaregelingen. Wij zijn gericht op ontwikkeling en betrokken bij elkaar en onze inwoners. Wij zoeken naar mogelijkheden onze inwoners in hun kracht te zetten, en laten ze niet vallen als we nodig zijn. We zijn laagdrempelig en leveren maatwerk.

Wat bieden wij jou
Je blijft in dienst bij Jeugdbescherming Gelderland en wordt voor de duur van 1 jaar gedetacheerd naar de Gemeente Overbetuwe onder behoud van je huidige arbeidsvoorwaarden.    

Informatie/Sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan met Sjaan Markusse, 0481-362198 (beleidsmedewerker Jeugd Gemeente Overbetuwe) of met Gerard Lieverse 088 -7121688.

Solliciteren kan alleen als je al werkzaam bent bij Jeugdbescherming Gelderland. Je brief met CV kun je tot 10 juni 2021 mailen naar onze afdeling HR, e-mail: hr.sollicitatie@jbgld.nl. Als onderwerp van de mail graag aangeven: medewerker interventieteam Overbetuwe.