Sollicitatieprocedure

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Sollicitatieprocedure

Bij een vacature kijken wij eerst of er herplaatsingskandidaten binnen onze organisatie zijn. Mochten deze er niet zijn, dan hebben collega’s recht op sollicitatie. Pas wanneer wij de vacature niet intern kunnen invullen komen personen van buiten de organisatie in aanmerking voor de vacature.

Wanneer wij verwachten dat wij een vacature niet intern kunnen invullen, kan het zijn dat we naast een interne werving ook vast een externe werving starten. Mochten er dan toch interne sollicitaties komen, dan geven wij onze collega’s voorrang.

Als we een vacature kenbaar maken op onze site, dan kun je per mail solliciteren.

Mochten wij de indruk hebben dat je bij de vacante functie past, dan nodigt de vacaturehouder (= betreffende leidinggevende) je uit voor een sollicitatiegesprek. Hierop kan een tweede gesprek en mogelijk een assessment volgen. Mocht de vacaturehouder beslissen dat jij degene bent die het beste bij de functie past, dan informeert de leidinggevende de adviseur Personeel en Organisatie hierover. Deze zal je dan uitnodigen voor een arbeidsvoorwaardengesprek, dat geen selectiegesprek meer is.

In het arbeidsvoorwaardengesprek krijg je verdere informatie over het werken bij Jeugdbescherming Gelderland. Ook vraagt de adviseur P&O je een aantal formulieren in te vullen die we nodig hebben voor onze personeels- en salarisadministratie. Daarnaast stellen we je salaris vast. Je laatst genoten salaris vormt hierbij de basis. Het gaat hier dan om salaris uit regulier genoten arbeid, dus geen vakantiewerk, zaterdagbaantjes e.d.), zonder toeslagen en/of vergoedingen. Je salaris bij Jeugdbescherming Gelderland wordt het naast hogere bedrag in de van toepassing zijnde salarisschaal (voor salarisschalen, zie CAO Jeugdzorg op internet). In sommige situaties kunnen we er ook nog een aanstellingsperiodiek bovenop doen.

Na het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je van ons in 2-voud een arbeidsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken over de samenwerking en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd en ondertekend door onze bestuurder. Graag ontvangen wij 1 exemplaar z.s.m. getekend van je retour.

Stages
Vacatures
Arbeidsvoorwaarden