Samenwerking

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Samenwerking binnen jeugdbescherming

In 2014 zijn wij binnen de jeugdbescherming gestart met een werkwijze waarin wij nauw samenwerken met de Raad voor de Kinderbescherming, de Landelijk Werkende Instellingen, de Eigen Kracht Centrale én de gemeenten.

Achter de schermen bundelen we onze krachten en verbinden alle vormen van hulpverlening die nodig zijn om een kind te beschermen. Samen bieden we expertise op het gebied van drang en dwang: jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Breed opgeleide, gecertificeerde medewerkers en de ondersteuning van gedragsdeskundigen zijn vertegenwoordigd in één team, dichtbij het gezin. Dit team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich zodra het kan weer terug uit de lokale zorg.

De lokale hulpverlener is en blijft de vaste contactpersoon voor het gezin. Hij pakt alle vragen van of over gezinnen op en kan de jeugdbeschermer erbij betrekken wanneer de grens van vrijwillige hulp is bereikt. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit.

Samen met het gezin

De eigen kracht van jeugdige, gezin en netwerk staat voorop. Wij praten met het gezin en de jeugdige, niet over hen. Samen met de lokale zorg helpen wij het gezin en het netwerk daar omheen (buren, vrienden, familie) in het nemen van regie en verantwoordelijkheid. Met elkaar maken we een gezinsplan dat duurzaam is: de eigen kracht staat centraal en het netwerk blijft betrokken, ook als professionals stoppen.

Samen met andere professionals

Ook zoeken wij contact met andere professionals die betrokken zijn bij het gezin. De school, de huisarts, de wijkagent of de voetbaltrainer. Met veel van hen zitten wij regelmatig om de tafel. Om samen met hen zorgen over een kind te bespreken. Om te kijken of onze expertise een toevoeging is. Om met elkaar af te stemmen wanneer we gezamenlijk betrokken zijn bij een gezin met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.