Klachten

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Klachtenprocedure

Hoewel de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland hun best doen om u als cliënt zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over deze hulp. U voelt zich misschien niet goed gehoord, onheus bejegend of bent ontevreden over de samenwerking.
Uiteraard verdient het de voorkeur dat u dit in eerste instantie bespreekt met uw jeugdbeschermer, eventueel samen met zijn leidinggevende. U kunt zich bij zo’n gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit uw eigen omgeving of een cliëntenbelangenorganisatie. Vaak helpt zo’n gesprek om er samen weer uit te komen.

Maar wanneer u dit niet wilt of een dergelijk gesprek heeft uw onvrede niet weggenomen, kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat altijd uit drie personen, die juridisch zijn geschoold en/of ruime ervaring en kennis hebben binnen en van de jeugdzorg. Deze commissie spreekt zich op basis van hoor en wederhoor uit over uw klacht. In de klachtenregeling van Jeugdbescherming Gelderland is hier meer over te lezen.

Cliëntondersteuner

Heeft u vragen die u niet direct aan uw eigen jeugdbeschermer kunt of wilt stellen, vragen van meer algemene aard of knelpunten die u in de samenwerking ervaart, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van onze cliëntondersteuners. Zij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een manier om de ervaren knelpunten op te lossen.
De cliëntondersteuners zijn telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Jeugdbescherming Gelderland: 088 – 712 12 12. U wordt met één van hen doorverbonden of op een later tijdstip teruggebeld.
U kunt er ook voor kiezen uw vragen per mail te stellen: clientondersteuner@jbgld.nl

Meer informatie over klachten, maar ook over hoe wij omgaan met uw privacy en andere zaken kunt u vinden bij ‘uw rechten’ op deze website of via onderstaande links.

Folder Privacy, klachten en andere belangrijke informatie
Privacyreglement gecertificeerde instelling
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Cliëntondersteuner, informatie voor jongeren
Cliëntondersteuner, informatie voor ouders
Folder Rechten voor jongeren

Uw eventuele klacht kunt u richten aan:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland
p/a Delta 1 B
6825 ML Arnhem
klachtencommissie@jbgld.nl