Tips en klachten

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Tips en klachten

Tips

Heeft u een tip voor Jeugdbescherming Gelderland? We horen het graag, want uw mening is belangrijk! We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop wij ons werk doen en de manier waarop u daar informatie over krijgt. Heeft u een tip? Mail ons dan, via contact@jbgld.nl  

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij willen dat graag samen met u oplossen. Het bespreken van uw onvrede met de jeugdbeschermer leidt vaak tot een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende van uw jeugdbeschermer: de teamleider. Deze teamleider zal zich inzetten om samen met u en de jeugdbeschermer tot een oplossing te komen. 

Als u ontevreden blijft over de manier waarop er met uw klacht wordt omgegaan, of u wilt direct naar de Klachtencommissie, dan kunt u een formele klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit kunt u doen door het klachtenformulier  te sturen naar:  

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland 
Delta 1B 
6825 ML Arnhem 
klachtencommissie@jbgld.nl 

klachten

Bekijk hier een overzicht van de mogelijke stappen die u kunt zetten als u ontevreden bent.

Als u meer wilt weten over het indienen van een klacht, download dan deze folder. In de klachtenregeling leest u meer over de klachtenprocedure en de werkwijze van de Klachtencommissie.


Ondersteuning bij klachten


Cliëntondersteuner
Heeft u vragen die u niet direct aan uw eigen jeugdbeschermer kunt of wilt stellen, vragen van meer algemene aard of knelpunten die u in de samenwerking ervaart, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van onze cliëntondersteuners. Zij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een manier om de ervaren knelpunten op te lossen.  

De cliëntondersteuners zijn telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Jeugdbescherming Gelderland: 088 – 712 12 12. U wordt met één van hen doorverbonden of op een later tijdstip teruggebeld. U kunt er ook voor kiezen uw vragen per mail te stellen: clientondersteuner@jbgld.nl 

Vertrouwenspersonen
Vindt u het moeilijk om uw klacht te verwoorden, zoekt u iemand die met u mee kan gaan naar een klachtgesprek of wilt u andere ondersteuning bij de behandeling van uw klacht, dan kunt u daarvoor terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem (voorheen AKJ). Meer informatie vindt u op: www.jeugdstem.nl.

Meer informatie 

Meer informatie over klachten, maar ook over hoe wij omgaan met uw privacy en andere zaken kunt u vinden bij uw rechten op deze website of via onderstaande links. 

Folder Privacy, klachten en andere belangrijke informatie 
Privacyreglement gecertificeerde instelling 
Privacyverklaring 
Klachtenregeling 
 
Cliëntondersteuner, informatie voor jongeren 
Cliëntondersteuner, informatie voor ouders 
Folder Rechten voor jongeren