Tevreden of ontevreden

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Tevreden of ontevreden

Bent u tevreden?

Uw mening is belangrijk. Bent u tevreden over de samenwerking tussen u en medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland? Dat horen we graag en geven wij door aan onze medewerkers. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen, via contact@jbgld.nl.

Bent u niet tevreden?

Als u niet tevreden bent, zijn er binnen Jeugdbescherming Gelderland verschillende opties om uw klachten bespreekbaar te maken. 

  • Vaak leidt een gesprek met uw jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder tot een oplossing
  • Komt u er niet uit met uw jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder, dan kunt u de situatie bespreken met zijn/haar teamleider. Deze zoekt samen met u en de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder naar mogelijkheden voor een oplossing.
  • Heeft u behoefte aan advies, informatie of bemiddeling bij de behandeling van de klacht? Dan kunt u ondersteuning vragen aan het Team Advies en Klachten.
  • Als u ontevreden blijft over de manier waarop er met uw klacht wordt omgegaan, of u wilt direct naar de Klachtencommissie, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kunt u doen door het klachtenformulier te sturen per e-mail, via klachtencommissie@jbgld.nl of per post naar onderstaand adres:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland 
Delta 1B 
6825 ML Arnhem 

Bekijk hier een overzicht van de mogelijke stappen die u kunt zetten als u ontevreden bent.

In de klachtenregeling en het huishoudelijk reglement leest u meer over de klachtenprocedure en de werkwijze van de Klachtencommissie.


Ondersteuning bij klachten

Team advies en klachten

Heeft u vragen die u niet direct aan uw eigen jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder kunt of wilt stellen of vragen van meer algemene aard? Of ervaart u knelpunten in de samenwerking? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Team Advies en Klachten. Eén van medewerkers van het Team Advies en Klachten beantwoordt uw vragen en zoekt samen met u naar mogelijkheden om de ervaren knelpunten op te lossen. 

Het Team Advies en Klachten is telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Jeugdbescherming Gelderland: 088 – 712 12 12. U wordt dan doorverbonden of op een later tijdstip teruggebeld. U kunt er ook voor kiezen uw vragen per mail te stellen: adviesklachten@jbgld.nl

Bekijk voor meer informatie de pagina over de ondersteuning bij klachten.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Zoekt u iemand die u langdurig kan bijstaan? Iemand die u kan helpen om uw klachten op papier te zetten? Of die met u mee kan gaan naar een klachtgesprek, dan kunt u daarvoor terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Meer informatie vindt u op: www.jeugdstem.nl.

Meer informatie 

Meer informatie over klachten, maar ook over hoe wij omgaan met uw privacy en andere zaken kunt u vinden bij uw rechten op deze website of via onderstaande links. 

Folder Privacy, klachten en andere belangrijke informatie 
Privacyreglement gecertificeerde instelling 
Privacyverklaring 
Klachtenregeling 
 
Folder Rechten voor jongeren