Jeugdzorgwerker A, 32-36 uur, Doetinchem

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Jeugdzorgwerker A (32-36 uur/week standplaats Doetinchem)

Je wilt je als jeugdzorgwerker met hart en ziel inzetten voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat ze verwaarloosd of mishandeld worden, (dreigen te) ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of een complexe scheiding. Meestal speelt er van alles tegelijk. Je beschouwt het als een uitdaging om in die hele complexe situaties ouders te motiveren zélf weer de regie te pakken over goede zorg voor hun kind. Weerstand schrikt jou daar niet in af. Met inlevingsvermogen, begrip en respect krijg je verbinding met het kind en de ouders en werk je gezinsgericht aan passende oplossingen. Samenwerken is je drijvende kracht: met het gezin, het netwerk en andere betrokkenen. Je pakt ook positie: je stelt doelen, bewaakt grenzen en pakt door, altijd met het centrale doel voor ogen: de veiligheid van het kind. Daar sta je voor, en daar ga je voor door het vuur.
Door continu te reflecteren op je eigen handelen en te blijven leren, word je daar steeds beter in.

Ja? Herkenbaar? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! 

Achtergrondinformatie
Als het ouders (tijdelijk) niet lukt hun kind voldoende zorg en veiligheid te bieden, kan Jeugdbescherming Gelderland hen hierin begeleiden. Wij streven ernaar dat deze begeleiding vrijwillig blijft (preventieve jeugdbescherming). Maar als het nodig is kan de kinderrechter deze ook verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel. Bij jeugdreclassering ligt het accent op het stoppen en voorkomen van schoolverzuim of strafbaar gedrag van de jongere. 

Al onze jeugdzorgwerkers zijn SKJ geregistreerd en hebben juridische kennis van ondertoezichtstellings-, voogdij- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Wij zorgen ervoor dat je hierin – en in andere relevante thema’s – breed wordt opgeleid en dat je jouw kennis en vaardigheden steeds op peil kunt houden.

Jeugdbescherming Gelderland heeft kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem.

Samen met het gezin, het netwerk en je collega’s
Samen met het gezin stel een plan van aanpak op. Je richt je op het herstellen van de gezinsrelaties en helpt ouders om zelfstandig weer de regie te voeren. Daarbij ga je uit van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk daar omheen. 

Daarnaast werk je nauw samen met alle professionele betrokkenen, zoals wijkteams, andere hulpverlenende instanties, politie, justitie en scholen. Je neemt daarin de regie en zorgt er voor dat er één plan komt waar iedereen zich aan kan verbinden. 
Je staat er niet alleen voor: je werkt vanuit een basisteam samen met je collega’s, en krijgt ondersteuning van een gedragsdeskundige (voor de jeugdreclassering met forensische kennis) en jouw teamleider. Ingewikkelde beslissingen neem je nooit alleen.

Je werkzaamheden in een notendop

 •    Je verzamelt informatie over de zorgen en de krachten in het gezin.
 •    Je doet onderzoek naar de veiligheid van het kind.
 •    Samen met het gezin stel je een plan van aanpak op en zie je toe op de uitvoering 
 •    Je motiveert ouders tot samenwerking.
 •    Je organiseert passende hulp.
 •    Je bewaakt de inzet van hulpverlening en evalueert met hulpverleners en het gezin de voortgang van de gestelde doelen.
 •    Je rapporteert over de voortgang en resultaten in ons eigen registratiesysteem, aan de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming.

Benieuwd hoe een werkdag van een jeugdbeschermer klinkt? Luister dan naar onze podcast. https://www.jbgld.nl/over-ons/jeugdbescherming-de-podcast/

Wat vragen wij van je

 •    Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek) met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.
 •    Een registratie in het SKJ-beroepsregister als jeugd- en gezinsprofessional.
 •    Affiniteit met gezinnen met een complexe hulpvraag.
 •    Het is een pre als je ervaring hebt binnen jeugdbescherming en/of jeugdreclassering, of op een andere manier ervaring hebt opgedaan in het werken met gezinnen met een meervoudige hulpvraag. 

Wat bieden wij jou

 •    Enerverend prachtig werk voor kinderen in de knel, met leuke collega’s en voldoende mogelijkheden te blijven te leren.
 •    Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg.
 •    Salarisschaal 10, met minimaal € 2.832,69 en maximaal € 4.255,95 bruto per maand op basis van 36-urige werkweek.
 •    Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 •    Het dienstverband vangt aan met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Informatie/Sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan met: Angelique Mooren (teamleider)  0642009960.
Je brief met CV kun je mailen naar onze afdeling HR, e-mail: hr.sollicitatie@jbgld.nl. Als onderwerp van de mail graag aangeven: Jeugdzorgwerker A Doetinchem 2021.

In de samenstelling van ons personeel streven wij naar een goede afspiegeling van de samenleving. Daarom verzoeken wij kandidaten met een migratie en/of niet-westerse achtergrond nadrukkelijk te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.