Wat als mijn kind 18 wordt?

 

Een ondertoezichtstelling of voogdij stopt automatisch als uw kind 18 wordt. Wettelijk is uw kind dan volwassen en kan terecht bij de volwassenenzorg. 


De jeugdbeschermer bespreekt met u en uw kind of er nog ondersteuning nodig is. Een aantal gemeenten heeft  nazorg voor 18+ jongeren geregeld via Jeugdbescherming Gelderland. Of die mogelijkheid er is voor uw kind hangt dus af van de gemeente waar u woont. Uw jeugdbeschermer kan u vertellen of uw kind voor deze nazorg in aanmerking komt.
 
Een jeugdreclasseringsmaatregel kan wel nog een paar jaar doorlopen na de 18e verjaardag, als uw kind nog geen 18 was toen hij het strafbare feit pleegde.
 

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws