Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding

U krijgt begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland omdat er signalen zijn dat het veilig opgroeien van uw kind ernstig wordt bedreigd. Samen met u en uw gezin willen wij ervoor zorgen dat de opvoedingssituatie verbetert. Het is onze bedoeling dat de hulp vrijwillig blijft en dat u zo snel als mogelijk zonder ons verder kunt.

Samen een plan maken

Samen met mensen uit uw omgeving, bijvoorbeeld familie en vrienden, maakt u een plan. Daarin staat hoe jullie vinden dat de thuissituatie kan verbeteren. Uw jeugdbeschermer bekijkt of de oplossingen goed genoeg zijn om de toekomst van uw kind te verbeteren. Met het plan gaan jullie aan de slag. Uw jeugdbeschermer houdt steeds contact met u, uw gezin en anderen die bij het plan betrokken zijn. Hij helpt jullie waar nodig en ziet toe of iedereen werkt volgens afspraak.

Hoe lang duurt deze begeleiding

Uw gezin krijgt deze hulp vier maanden. Als de situatie dan genoeg is verbeterd, trekt de jeugdbeschermer zich terug. Als dat niet zo is bespreekt uw jeugdbeschermer met u en uw gezin wat er nodig is. Bijvoorbeeld deze begeleiding nog wat langer geven. Maar als dat onvoldoende helpt, kan de kinderrechter u verplichten aan de hulp mee te werken. Dan kan uw kind bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) krijgen.

Uw kind heeft een ondertoezichtstelling
Uw kind staat onder voogdij
Uw kind krijgt jeugdreclassering