Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

U bent pleegouder

Als pleegouder bent u een belangrijke schakel in de zorg voor uw pleegkind. Dat geldt ook voor de biologische ouders, de jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Gelderland, de pleegzorginstelling, mogelijke hulpverleners van andere instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderrechter. Het is in het belang van het kind dat al deze mensen nauw met elkaar samenwerken. Wat betekent dat voor u?

Uw pleegkind kan preventieve hulp krijgen van Jeugdbescherming Gelderland, onder toezicht of onder voogdij staan van een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Gelderland, of jeugdreclassering krijgen. De jeugdbeschermer onderhoudt nauw contact met u over de opvoeding van uw pleegkind.

Om welke vorm van hulp het ook gaat, belangrijke beslissingen worden altijd in overleg met alle betrokkenen genomen: met u, de ouders, belangrijke personen uit het netwerk van het kind, de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Gelderland en de pleegzorgmedewerker.

Zowel Jeugdbescherming Gelderland als de pleegzorginstelling streven ernaar dat het kind, indien mogelijk, terug gaat naar zijn ouders. Het is dan ook belangrijk dat de ouders intensief bij de plaatsing bij u betrokken blijven. De manier waarop dat gebeurt hangt af van de specifieke situatie van het kind en het perspectief van de plaatsing. Afspraken hierover worden in samenspraak met alle betrokkenen gemaakt. Het belang van de veiligheid en ontwikkeling van het kind is hierin leidend.

Als het kind onder toezicht staat van Jeugdbescherming Gelderland, spelen de Kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming een belangrijke rol bij cruciale besluiten. Bijvoorbeeld bij terugplaatsing naar huis of verlenging van de uithuisplaatsing. Uw mening als pleegouder wordt daar uiteraard altijd in meegenomen.

Voor meer informatie kunt u de folder downloaden.