Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Denk mee, doe mee!

U verdient de beste zorg. Jeugdbescherming Gelderland wil weten of u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan, hoe zij u informeren en hoe zij u helpen. De Cliëntenraad helpt Jeugdbescherming Gelderland om de wensen en meningen van cliënten te verzamelen.

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft een stem aan de meningen en ervaringen van cliënten. Wij vertellen Jeugdbescherming Gelderland hoe cliënten de zorg ervaren, wat er beter kan en wat er beter moet. De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en met andere medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland. Ook geeft de Cliëntenraad regelmatig adviezen aan Jeugdbescherming Gelderland over veranderingen in de manier van werken en de organisatie. De Raad van Bestuur vraagt de Cliëntenraad om advies over voorgenomen veranderingen. Soms worden adviezen van de Cliëntenraad overgenomen, soms ook niet.

Lees hier het jaarverslag 2019 van de cliëntenraad.

Advies van de Cliëntenraad m.b.t. het privacybeleid

De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van JbGId de privacy van cliënten te borgen, inhoudelijk via een privacyverklaring (welke gegevens zijn relevant), en de wijze waarop m.n. jeugdbeschermers, teamleiders en gedragsdeskundigen omgaan met die gegevens middels een gedragslijn.
Naast een privacyverklaring adviseert de Cliëntenraad om een aantal uitgangspunten leidend te laten zijn voor het gedrag van medewerkers inzake privacygevoelige informatie. Het volledige advies kunt u hier lezen.

Laat ons weten wat u vindt!

De Cliëntenraad wil graag in contact komen met u. Op onderstaand webformulier kunt u uw ervaringen en mening over de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland kwijt. Dit wordt vertrouwelijk en rechtstreeks aan de Cliëntenraad gestuurd en is een zeer waardevolle bijdrage aan een beter contact of betere begeleiding.

Clientenraad

Deskundigenleden

Leden van de Cliëntenraad hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring om adviezen te kunnen geven. Om ontbrekende kennis aan te kunnen vullen, werkt de Cliëntenraad met deskundigenleden. Zij zijn geen cliënten van Jeugdbescherming Gelderland zijn, maar kunnen door hun werkervaring, maatschappelijke functie of specifieke deskundigheid wel een bijdrage leveren aan de ambitie van de Cliëntenraad. Zij nemen, net als de andere leden, deel aan de vergaderingen en overleggen van werkgroepjes.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. We bespreken dan onderwerpen die actueel zijn binnen Jeugdbescherming Gelderland en onderwerpen die cliënten zelf inbrengen. Een vertegenwoordiger van het Managementteam neemt standaard deel aan de vergaderingen.

Contact

Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland
Delta 1 B
6825 ML Arnhem
e-mail: clientenraad@jbgld.nl

Mevrouw Y. Giesen, ambtelijk secretaris Cliëntenraad
Delta 1 B
6825 ML Arnhem
Tel: (088) 712 12 12
e-mail: y.giesen@jbgld.nl