Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla

Denk mee, doe mee!

U verdient de beste zorg. Jeugdbescherming Gelderland wil weten of u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan, hoe zij u informeren en hoe zij u helpen. De Cliëntenraad helpt Jeugdbescherming Gelderland om de wensen en meningen van cliënten te verzamelen.

Nieuws over het onderzoek “Cliënten geven hun mening”

In september en oktober 2017 heeft de Cliëntenraad van Jeugdbescherming Gelderland laten onderzoeken wat jongeren en ouders vinden van de ondersteuning en begeleiding door jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Zij hebben de vragenlijst zelf ingevuld, of tijdens een telefonisch interview laten invullen door een onafhankelijke onderzoeker van Stichting Alexander. Het onderzoek is nu afgesloten.

We bedanken alle jongeren en ouders die hebben meegedaan. Door mee te doen aan dit onderzoek, helpt iedereen mee om ervoor te zorgen dat jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders goede begeleiding blijven geven en verbeteren wat beter moet.

Wat gaan we doen met de antwoorden?
De onderzoekers van Stichting Alexander schrijven een rapport over de antwoorden van jongeren en ouders. Wij bespreken met Jeugdbescherming Gelderland wat er uit het onderzoek is gekomen en geven adviezen over wat er moet gebeuren. Wanneer het onderzoek klaar is, zetten we het rapport en onze adviezen, in december 2017, op deze pagina. Houd onze website daarom in de gaten.

Heeft u meegedaan aan het onderzoek, en wilt u meepraten over de uitkomsten? De Cliëntenraad  en het jongerenplatform van Jeugdbescherming Gelderland organiseren hiervoor een bijeenkomst. Als u wil meedoen aan deze bijeenkomst kunt u zich opgegeven, door ons een mailtje te sturen via clientenraad@jbgld.nl (voor ouders) of via  jongerenplatform@jbgld.nl (voor jongeren).

U krijgt dan een uitnodiging van de Cliëntenraad of het Jongerenplatform.

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft een stem aan de meningen en ervaringen van cliënten. Wij vertellen Jeugdbescherming Gelderland hoe cliënten de zorg ervaren, wat er beter kan en wat er beter moet. De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en met andere medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland. Ook geeft de Cliëntenraad regelmatig adviezen aan Jeugdbescherming Gelderland over veranderingen in de manier van werken en de organisatie. De Raad van Bestuur vraagt de Cliëntenraad om advies over voorgenomen veranderingen. Soms worden adviezen van de Cliëntenraad overgenomen, soms ook niet.

Advies van de Cliëntenraad m.b.t. het privacybeleid

De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van JbGId de privacy van cliënten te borgen, inhoudelijk via een privacyverklaring (welke gegevens zijn relevant), en de wijze waarop m.n. jeugdbeschermers, teamleiders en gedragsdeskundigen omgaan met die gegevens middels een gedragslijn.
Naast een privacyverklaring adviseert de Cliëntenraad om een aantal uitgangspunten leidend te laten zijn voor het gedrag van medewerkers inzake privacygevoelige informatie. Het volledige advies kunt u hier lezen.

Laat ons weten wat u vindt!

De Cliëntenraad wil graag in contact komen met u. Op onderstaand webformulier kunt u uw ervaringen en mening over de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland kwijt. Dit wordt vertrouwelijk en rechtstreeks aan de Cliëntenraad gestuurd en is een zeer waardevolle bijdrage aan een beter contact of betere begeleiding.

Clientenraad

Deskundigenleden

Leden van de Cliëntenraad hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring om adviezen te kunnen geven. Om ontbrekende kennis aan te kunnen vullen, werkt de Cliëntenraad met deskundigenleden. Zij zijn geen cliënten van Jeugdbescherming Gelderland zijn, maar kunnen door hun werkervaring, maatschappelijke functie of specifieke deskundigheid wel een bijdrage leveren aan de ambitie van de Cliëntenraad. Zij nemen, net als de andere leden, deel aan de vergaderingen en overleggen van werkgroepjes.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. We bespreken dan onderwerpen die actueel zijn binnen Jeugdbescherming Gelderland en onderwerpen die cliënten zelf inbrengen. Een vertegenwoordiger van het Managementteam neemt standaard deel aan de vergaderingen.

Wie kan lid worden van de Cliëntenraad?

Iedereen die direct betrokken is (of in de afgelopen tijd is geweest) bij de hulp die Jeugdbescherming Gelderland biedt, kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn ouders, stiefouders of grootouders.

Klik hier voor vacatures voor de Cliëntenraad.

Contact

Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland
De heer W. Westra
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
e-mail: clientenraad@jbgld.nl

Mevrouw J. Baars, ambtelijk secretaris Cliëntenraad
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
Tel: (088) 712 12 12
e-mail: j.baars@jbgld.nl