Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire voor gedupeerde ouders en jeugdigen

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire voor gedupeerde ouders en jeugdigen

Bent u gedupeerd door de Toeslagenaffaire en is uw kind uit huis geplaatst? Heeft u vragen over deze uithuisplaatsing of zijn er bepaalde wensen? Het Ondersteuningsteam helpt ouders en jeugdigen hierbij.

De hulp van het Ondersteuningsteam kost u niets. Het team wordt betaald door de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de uitvoering is het ondersteuningsteam onafhankelijk en neutraal.

Als u zich aanmeldt bij het Ondersteuningsteam krijgt u een procesbegeleider uit dit team toegewezen. Deze brengt uw situatie in beeld. Samen met u als gezin wordt bekeken wat uw wensen zijn en wat er mogelijk is. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd centraal. Uw persoonlijke procesbegeleider regelt alle contacten en gesprekken met instanties. En regelt praktische ondersteuning die u, uw gezin of uw kind nodig hebben.

Op de website www.hetondersteuningsteam.nl leest u meer over het Ondersteuningsteam en kunt u zich hiervoor aanmelden.

Terug naar overzicht