Ondersteuning gezinnen bij uithuisplaatsing en toeslagenaffaire

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Ondersteuning gezinnen bij uithuisplaatsing en toeslagenaffaire

Voor gedupeerde gezinnen van de toeslagaffaire is het mogelijk zich aan te melden bij het landelijk onafhankelijk ondersteuningsteam. Dit team staat gezinnen bij door te luisteren, een plan te maken en hen in het proces te begeleiden.

Aanmelden voor extra ondersteuning
Aanmelden voor ondersteuning voor gedupeerde gezinnen kan via www.hetondersteuningsteam.nl. Op deze website staat meer informatie over de werkwijze en welke stappen er volgen na aanmelding. Ouders kunnen ook het steunpunt van de gemeente, de jeugdbescherming, een lotgenotengroep of hulpverlener vragen hierbij te helpen. Zij kunnen gezinnen ook aanmelden bij het Ondersteuningsteam. Zodra een aanmelding binnen komt, gaat het ondersteuningsteam direct voor een gezin aan de slag.

Gratis rechtsbijstand
Gedupeerde ouders kunnen gratis gebruik maken van rechtsbijstand bij een dreigende of lopende uithuisplaatsing, bij een dreigende gezagsbeëindiging en bij een verzoek tot gezagsherstel. Deze gratis rechtsbijstand geldt als een juridische procedure na 1 januari 2022 is begonnen of als een zaak op 1 januari 2022 al liep en er daarna nog juridische werkzaamheden zijn uitgevoerd. De rechtsbijstand wordt verzorgd door een gespecialiseerde advocaat (familie- of jeugdrecht). Ouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen hiervoor contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand.

praatplaat

Overzicht gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire en uithuisplaatsing
In het najaar van 2023 krijgt Jeugdbescherming Gelderland een overzicht van de gezinnen die te maken hebben gehad met de toeslagaffaire en uithuisplaatsing. We nemen contact op met de gezinnen die op dit overzicht staan waarbij Jeugdbescherming Gelderland nog betrokken is. (Als dit nog niet is gebeurd)

Zijn we niet meer betrokken bij uw gezin, maar heeft u wel vragen? Dan kunt u ons mailen via adviesklachten@jbgld.nl

Vrijstelling griffierecht
Voor gedupeerde ouders wordt ook geregeld dat zij geen griffierecht hoeven te betalen in procedures over gezagsherstel. In zaken over uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging wordt al geen griffierecht geheven. Ouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de bevoegde rechtbank, met een kopie van de beschikking van Belastingdienst/Toeslagen, waaruit blijkt dat de betreffende ouder als gedupeerde is aangemerkt.

Ook bij het regelen van gratis rechtsbijstand en vrijstelling griffierecht kan het ondersteuningsteam ouders helpen.

Herziening uithuisplaatsing
Ouders en kinderen (vanaf 12 jaar) die willen dat de uithuisplaatsing eindigt, kunnen een verzoek indienen bij hun jeugdbeschermer. Zij ontvangen dan binnen 14 dagen de beslissing. Als de jeugdbescherming niet instemt, kan het verzoek aan de rechter worden voorgelegd. Het is belangrijk dat ouders onderbouwen dat de omstandigheden zijn veranderd en dat zij de opvoeding weer zelf kunnen oppakken. We raden ouders aan om zich hierin te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat en/of het Ondersteuningsteam.

Contact
Het ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-0445. Op werkdagen wordt dan tussen 16.00 en 20.00 uur de telefoon opgenomen door één van onze procesbegeleiders. Buiten deze tijden om kan een voicemail ingesproken worden en bellen we op werkdagen tussen 16.00 en 20.00 uur terug.

Mailen kan ook via contact@hetondersteuningsteam.nl.

Meer informatie
Meer informatie over kosteloze rechtsbijstand:
Rechtsbijstand uithuisplaatsing – rvr.org

Meer informatie over herzieningen:
Herziening uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Terug naar overzicht