Met vlag en wimpel geslaagd

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Met vlag en wimpel geslaagd

We zijn geslaagd! Elke drie jaar controleert het Keurmerk Instituut of wij nog voldoen aan de normen, waar een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering aan moet voldoen. En we zijn met vlag en wimpel geslaagd. De auditoren van het Keurmerk Instituut merkten op dat ‘wij bevlogen medewerkers hebben die gaan voor de bescherming van kinderen en jongeren en die daarom ook aandacht hebben voor elkaar en hun omgeving. Want alleen in een open cultuur van samenwerking kan kwaliteit zich verder ontwikkelen.’

Arno Lelieveld, onze bestuurder: “Jeugdbeschermingsorganisaties voeren maatregelen uit waarmee kwetsbare kinderen beschermd worden. Dat is mensenwerk waar je niet alleen kennis, vaardigheden en compassie voor nodig hebt, maar ook een sterke organisatie die je faciliteert, support en uitdaagt. Die organisaties werken op basis van wettelijke kwaliteitsnormen en worden daarop elk jaar gecontroleerd.

Om te kunnen vaststellen of we aan de normen voldoen, werken we met registratie- en informatiesystemen. Voldoe je aan de normen, dan bekrachtigt het onafhankelijke keurmerkinstituut dat met een certificaat. Voldoen aan de normen alleen is echter nog geen garantie voor kwaliteit, maar wel een voorwaarde om kwalitatief steeds beter te worden.

In de huidige tijd van complexe jeugdzorgproblematiek, tijdsdruk, schaarste en veelheid aan bemoeienissen, is werken aan kwaliteit geen sinecure. Bovendien is er in de zorg voor kinderen in de knel meestal sprake van sterke emoties en spanningen. Dat hoort erbij, maar maakt het werk van jeugdbeschermers wel extra moeilijk.

Om de drie jaar vindt zogenoemde hercertificering plaats. Dan is de controle veel grondiger dan jaarlijks. Midden in de COVID 19 crisis zijn wij op 21 september met vlag en wimpel geslaagd voor deze test.

We zijn er hartstikke trots op en extra gemotiveerd om door te gaan.”

Terug naar overzicht