Recht om een klacht in te dienen

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over je jeugdbeschermer. Je kunt dit het beste met je jeugdbeschermer zelf bespreken. Als je wilt kan dat samen met zijn leidinggevende. Meestal leidt dit al tot een oplossing. Wil je dat niet? Of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Gelderland.

De klachtencommissie is onafhankelijk: de commissieleden werken niet bij Jeugdbescherming Gelderland.

Een klacht kun je tot uiterlijk één jaar nadat het probleem zich heeft voorgedaan indienen. Je kunt een brief sturen naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland
Velperweg 75
6828 HH  Arnhem

Zet duidelijk in je brief waar je klacht over gaat en wat je al gedaan hebt om de klacht op te lossen. De klachtencommissie kan je vragen je klacht in een gesprek te komen toelichten.

Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van je brief of het bespreken van je klacht, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon jeugdzorg van Zorgbelang Gelderland.

 

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland Tim vertelt

video moeder Carla
video Tim

 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws