Het klinkt misschien stom, maar regels vind ik okay Bekijk de film van Tim
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Je krijgt korte, intensieve begeleiding

Jij krijgt hulp van Jeugdbescherming Gelderland omdat het thuis niet goed gaat met jouw opvoeding en wij ons zorgen maken over jouw veilige ontwikkeling. Samen met jou en je ouders willen wij ervoor zorgen dat de situatie verbetert. Het is onze bedoeling dat de hulp vrijwillig blijft en dat jullie zo snel als mogelijk zonder ons verder kunnen.

Samen een plan maken

Samen met mensen uit jullie omgeving, bijvoorbeeld familie en vrienden, maken jullie een plan. Daarin staat hoe jullie vinden dat de situatie kan verbeteren. Met dit plan gaan jullie aan de slag. Je jeugdbeschermer houdt steeds contact met jou, je ouders en anderen die bij het plan betrokken zijn. Hij helpt jullie waar nodig en ziet toe of iedereen werkt volgens afspraak.

Hoe lang duurt deze begeleiding

Jullie krijgen deze hulp vier maanden. Als de situatie dan genoeg is verbeterd, trekt de jeugdbeschermer zich terug. Als dat niet zo is bespreekt je jeugdbeschermer met jullie wat er nodig is. Bijvoorbeeld deze begeleiding nog wat langer geven. Maar als dat onvoldoende helpt, kan de kinderrechter jullie verplichten aan de hulp mee te werken. Dan kun jij bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) krijgen.

Je hebt een ondertoezichtstelling
Je staat onder voogdij
Je krijgt jeugdreclassering