Regie bij drang en dwang

 

Uw regierol

U bepaalt of u ons inschakelt voor advies of een drangtraject. In een drangtraject stemmen wij steeds met u af en blijft u de vaste contactpersoon voor het gezin. Als wij extra professionele hulp in het gezin nodig achten, een verlenging van het traject of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, overleggen wij dit met u. De formele besluitvorming ligt steeds bij u als opdrachtgever.  


Onze regierol

In een drangtraject vraagt u ons een inschatting te maken van de ontwikkeling en veiligheid van het kind. Wij maken daarvoor een risicoanalyse en bespreken met het gezin wat er minimaal nodig is om de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen en een dwangmaatregel te voorkomen. De afspraken leggen we vast in een plan. In overleg met u bepalen we vervolgens wie waarover regie voert in de begeleiding van het gezin.  

In een dwangtraject (OTS, voogdij, jeugdreclassering) voeren wij de regie over de veiligheid van het kind en de keuzes en afspraken in het traject. Wij stemmen daarin steeds af met andere in het gezin aanwezige hulpverleners om ook hier samen de best passende hulp te kunnen bieden. . 

video jeugdbescherming gelderland

 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws