Gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Moet een kind in een gezin waarin u hulp verleent of waarin wij samen een drangtraject uitvoeren, voor zijn eigen veiligheid in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden geplaatst? Stemmen de ouders daarmee in? 

De gemeente moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U kunt onze hulp inroepen bij de beoordeling of aan het wettelijke criterium is voldaan, het opstellen van het verzoekschrift, de benodigde instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper en de toeleiding naar de gesloten jeugdhulp. Als u dat wilt kunnen wij ook aanwezig zijn bij de rechtszitting.    

video jeugdbescherming gelderland

 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws