FNV roept op tot werkdruk verlagende acties in de jeugdbescherming  

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

FNV roept op tot werkdruk verlagende acties in de jeugdbescherming  

De FNV schaalt haar acties op. Vanaf 10 oktober starten jeugdbeschermers in het hele land met werkonderbrekingen. Dat gaat over eerst een minder en later volledig onbereikbare bureaudienst voor niet-spoedeisende zaken, en in een later stadium het verminderen van het aantal huisbezoeken. Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, noemt de acties een ultieme schreeuw om hulp. De acties lopen tot 21 november, dan vindt in de Tweede Kamer het Wetgevend Overleg Jeugd plaats.

Wij ondersteunen deze acties voor een betere jeugdbescherming.


Eerder al heeft de FNV het ministerie van Justitie en Veiligheid een ultimatum gesteld over de werklast van jeugdbeschermers. Dat ultimatum is inmiddels afgelopen.
Er zijn meer signalen waarin de grote zorgen over de jeugdbescherming zijn geuit. Het WODC rapport (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) over de wetsevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen toont de knelpunten en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid spreken in een signaalbrief opnieuw de bewindslieden aan op hun verantwoordelijkheid voor het stelsel van jeugdbescherming. Ook Jeugdzorg Nederland roept op om nu echt maatregelen te nemen om de jeugdbescherming te verbeteren, en pleit zelfs voor een crisisaanpak. De minister heeft gereageerd met een set aan maatregelen, in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. 

Die maatregelen vinden de jeugdbeschermers onvoldoende, volgens peilingen van de FNV. De door de FNV aangekondigde werkdruk verlagende acties zien er als volgt uit.

  • Vanaf 10 oktober 9 uur tot 24 oktober 9 uur wordt de telefonische bereikbaarheid voor niet-spoedeisende zaken afgeschaald. Vanaf 12 uur ’s middags zijn we daarvoor niet bereikbaar.
    Cliënten en telefoontjes over cliënten die al bij ons in begeleiding zijn, kunnen wel gewoon contact opnemen. Voor spoedeisende hulp zijn wij altijd bereikbaar.  
     
  • Vanaf 24 oktober 9 uur tot 7 november 9 uur zijn wij gedurende de hele dag niet bereikbaar voor niet-spoedeisende zaken. Ook hier geldt: Cliënten en telefoontjes over cliënten die al bij ons in begeleiding zijn, kunnen wel gewoon contact opnemen. Voor spoedeisende hulp zijn wij altijd bereikbaar. 
     
  • Vanaf 7 november 9 uur tot ten minste 21 november  zijn er ook andere vormen van werkonderbrekingen merkbaar. Naast bovenstaande, kan het zijn dat jeugdbeschermers minder op huisbezoek gaan, dat zij cliënten vragen de afspraak op kantoor te doen of online. Voor spoedeisende hulp zijn wij altijd bereikbaar.
Terug naar overzicht